A.Upīša muzejmāja ar dārzu
Daugavas iela 58, Skrīveri, Skrīveru novads

Pirmo māju, kuru uzcēla 1908. – 1909. g. pēc A. Upīša paša plāna un zīmējumiem, 1917. g. nodedzināja vācu armija. Tagadējo māju sāka celt 1921. g. un pabeidza 2-3 gadu laikā. Šajā mājā rakstnieks dzīvojis no 1908. līdz 1915. g., bet no 1922. līdz 1940. g. uzturējies vasarās. Pēc rakstnieka nāves 1970. g. māja kļuva par A. Upīša memoriālā muzeja filiāli. Apkārt muzejam plešas rakstnieka stādītais dārzs, kurā aug viņa mīļais osis, sarkanlapu kļava, riekstkoks, ozoli u. c. koki.

Muzejā apskatāmas izstādes:

  • Izstāde „Ratos kopā ar Brīviņu kungu”’;
  • A. Upīša dzīve un daiļrade 20. gs. 20., 30.gados;
  • ekskursija pa romāna “Zaļā zeme” vietām (grupām uz pieprasījumu, ekskursiju pieteikt 10 dienas iepriekš pa tālr. 65197221);
  • muzejpedagoģiskā programma “Pazīsti kokus A.Upīša dārzā” (pieteikt 5 dienas iepriekš).

4. – 9. klašu audzēkņiem tiek piedāvāta muzejpedagoģiskā programma –orientēšanās spēle “Iepazīsti kokus A.Upīša dārzā.

Iespēja darboties 6 komandām. Nodarbība notiek muzeja dārzā un sastāv no 3 daļām:

  1. Komandas risina krustvārdu mīklu ( visas atbildes ir ir iekļautas gida stāstījumā ekskursijā pa muzeju ).
  2. Komandas ar karti un darba lapu dodas muzeja parkā meklēt 15 kokus.
  3. Komandām no atsevišķiem fragmentiem jāsaliek A.Upīša teikumi par kokiem.

Muzejpedagoģiskā programma dod skolēniem iespēju gan iepazīt rakstnieka personību, gan viņa bagāto, tēlaino valodu, gan sajust viņa mīlestību pret kokiem, gan arī aktīvi darboties svaigā gaisā.