Alūksnes pils un muzejs
Pils iela 74, Alūksne

PAR PILS KOMPLEKSU

Pašā Alūksnes sirdī, blakus gleznainajam ezeram, lepni gozējas Alūksnes Jaunā pils un tai piegulošais Muižas parks. Pils, kas celta vēlās Tjūdoru neogotikas stilā 19.gs. otrajā pusē pēc barona Aleksandra Jozefa fon Fītinghofa pasūtījuma, ir viens no ievērojamākajiem arhitektūras pieminekļiem Latvijā. Pils iekštelpas sevī slēpj dažādu arhitektūras stilu mākslinieciskos sienu un griestu gleznojumus, no kuriem daļa ir atsegta.

Fītinghofu dzimtai pils piederēja līdz pat 1920.gada agrārajai reformai. 1918.gadā pils pēdējais saimnieks barons Arnolds fon Fītinghofs devās uz Vāciju un paņēma līdzi daļu pils iekārtojuma un mākslas darbus.

Šobrīd pilī darbojas Alūksnes muzejs un dabas muzejs “Vides labirints”.

ALŪKSNES MUZEJA PASTĀVĪGĀ EKSPOZĪCIJA

 • Alūksnes vēsturiskā un arheoloģiskā ekspozīcija “Laikmetu mielasts”. Vienotā vēstures un arheoloģijas ekspozīcija, kur pie lielā mielasta galda satiekas laika periodi no aizvēstures līdz Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai.
 • “Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē”. Ekspozīcijas pamatā fotomateriāli un citas vizuālas un tekstuālas liecības par Fītinghofu dzimtu un tās devumu Alūksnei.
 • “Asaru senkapi”. Arheoloģijas ekspozīcija, kurā apskatāmi tādi unikāli priekšmeti kā divasmens zobens, zirgveida piekariņš un citas senlietas, kas iegūtas Alsviķu apkārtnē, un ir raksturīgas seno latgaļu kultūrai 12.-13.gs.
 • “Leo Kokle. Mākslinieka istaba”. Izcila, tautā populāra un mīlēta gleznotāja un portretista piemiņai veltīta ekspozīcija, kurā apskatāmi mākslinieka darbi un personīgās lietas.
 • “Totalitārā režīma cietušo piemiņas istaba”. Ekspozīcija veidota represiju atcerei un atspoguļo Alūksnes novada iedzīvotāju likteņgaitas Sibīrijā un Tālajos Austrumos. Tajā apskatāmi dokumenti, priekšmeti, fotogrāfijas un atmiņu stāsti.
 • “Skulptūras un citi nesenās pagātnes liecinieki”. Daudzveidīgu tēlniecības darbu ekspozīcija, kurā apskatāmi gan profesionālu tēlnieku, L. Līces un G. Grundbergas darbi, gan padomju gados neatzītu autoru darbi.

Ieejas maksa uz visām pastāvīgajām ekspozīcijām: pieaugušajiem 2,50 EUR, skolēniem 1,00 EUR.

IZSTĀDES

 • Izstāde “No trimdas Latvijā – Austras Lindes 120 tautu meitu miniatūras”. Izstādi veido 120 lelles latviešu tautu tērpos, kurus pagājušā gadsimta astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados darinājusi trimdā ASV dzīvojusi novadniece Austra Linde (dz. Ķauķis).
 •  Digitāla izstāde “100 vēsturiski mirkļi Alūksnē”. Izstāde ļauj ieskatīties un saprast, kā vēsturiskās norises ietekmējušas un mainījušas pilsētas dzīvi un tēlu, vēstot par norisēm dažādās dzīves jomās laika posmā no 1918. – 2017. gadam.
 • “Pa 7. Siguldas kājnieku pulka pēdām”. Izstāde veltīta pulka dibināšanas simtajai gadadienai un tajā apskatāmas Alūksnes muzeja, Latvijas Kara muzeja, privātkolekcionāru, kā arī alūksniešu deponētās vēstures liecības par pulka dibināšanu, cīņām Latvijas Neatkarības karā un miera gadiem Alūksnē.

Ieejas maksa uz izstādi: 2,00 EUR.

MAINĪGĀS EKSPOZĪCIJAS

 • J. Medmaņa privātā mēbeļu kolekcijas izstāde “19. gs. muižkungu guļamistaba”. Izstādē apskatāmas 19.-20.gs. eklektikas un bīdermeijera stila interjera mēbeles.
 • “100 vēsturiski mirkļi Alūksnē”. Izstādē atspoguļoti simt dažādi vēsturiski mirkļi Alūksnē gadsimta griezumā, no 1918. līdz 2017. gadam. Izstāde skatāma digitālā formātā.

Ieejas maksa uz visām mainīgajām ekspozīcijām: pieaugušajiem 2,50 EUR, skolēniem 1,00 EUR.

PIEDĀVĀJUMS un CENAS

Ekskursija pa Alūksnes muižas parku:

Alūksnes muzeja speciālista pavadībā skolēni iepazīst Alūksnes muižas parka mazās arhitektūras formas un dabas krāšņumu.

Maksa skolēnu grupai EUR 15,00

Muzejpedagoģiskās programmas.

Jaunums!!! Teatrāli- izglītojošs uzvedums ar līdzdarbošanos “Pieci likteņstāsti”– muzejpedagoģiskās programmas laikā skolēni tiek iesaistīti piecu dažādu deportācijas notikumus piedzīvojušu personāžu likteņstāstu izzināšanā, ko vada režisores Daigas Bēteres Alūksnes BJC teātra “SnulliS” jaunieši. Stingrā kontrolē, sarkanarmieša uzraudzībā skolēniem jāatrod represēto dienasgrāmatās iztrūkstošie fragmenti, jāorientējas krievu valodā uzrakstītajā spriedumā, jālasa spoguļraksts, jāanalizē foto materiāls, jāmeklē atbildes uz neskaidriem jautājumiem. Programmas mērķis ir veicināt skolēniem izpratni par padomju varas īstenoto deportāciju norisi, latviešu dzīvi izsūtījumā, akcentējot nacionālās identitātes saglabāšanu un deportāciju radītās sekas Latvijas vēstures un kultūras attīstībā. Programma paredzēta pamatskolas un vidusskolas vecuma skolēniem.

Tautumeitas pucējas – vispopulārākā muzejpedagoģiskā programma

Mērķis: iepazīties ar latviešu tautas tērpu, tā sastāvdaļām, nēsāšanas tradīcijām un novadnieces Austras Lindes kolekciju – 120 lellēm Latvijas novadu tautas tērpos ekspozīcijā „No trimdas Latvijā – Austras Lindes 120 tautu meitu miniatūras”.

Uzdevumi:

 • Iepazīties ar latviešu tautas tērpu, tā detaļām;
 • Aplūkot ekspozīciju „No trimdas Latvijā – Austras Lindes 120 tautu meitu miniatūras”;
 • Minot mīklas, atvērt tautumeitas pūru un sapucēt tautumeitu tautas tērpā;
 • Darināt savu latviešu tautas tērpa miniaturo detaļu.

Mērķauditorija: 1. – 9. klase. Nodarbības ilgums 1h 30 min

Naudas vēsture

Mērķis: veidot priekšstatu par naudas attīstību no aizvēstures līdz mūsdienām. Iepazīt naudas īpašības, izprast naudas nozīmi mūsdienās.

Uzdevumi:

 • Īsfilmas “Naudas rašanās vēsture” skatīšanās;
 • Uzdevumi un pārrunas par filmā redzēto;
 • Alūksnes muzeja krājumā esošās naudas apskate, pārrunas par naudas vēsturi Latvijā:
 • Praktiskā nodarbība: monētas veidošana

Mērķauditorija: 3. līdz 9. klase. Nodarbības ilgums 1 h un 10 min.

Arheoloģija 

Mērķis: veidot izpratni par arheologu darbu, arheoloģiskajiem izrakumiem Alūksnes novadā.

Uzdevumi:

 • Prezentācija “Kā strādā arheologs?
 • Uzdevums un galda spēles par prezentācijā apgūto;
 • Ekspozīciju “Laikmetu mielasts” un “Asaru senkapi” apmeklējums;
 • Praktiskā nodarbība: “arheoloģiskie izrakumi” vai rotaslietas veidošana (atkarībā no laikapstākļiem).

Mērķauditorija:  Pirmsskolas vecuma bērni un skolēni no 1. līdz 9.klasei. Nodarbības ilgums 1h

Livonijas ordeņa pils

Mērķis: veidot priekšstatu par Livonijas ordeņa pils vēsturi un notikumu likumsakarībām, veicināt interesi par pilsētas vēsturi

Uzdevumi:

 • Informatīvo materiālu aplūkošana par pils vēsturi;
 • Prezentācija “Livonijas ordeņa pils un tās apkārtne no aizvēstures līdz mūsdienām”;
 • Uzdevums par prezentācijā apgūto;
 • Teikas par Pilssalu un Tempļa kalnu;
 • Ekspozīcijas “Laikmetu mielasts” apskate;
 • Praktiskā nodarbība – pils ģerboņa zīmēšana.

Mērķauditorija: 6. līdz 9. klase. Nodarbības ilgums 1 h un 30 min.

Iepazīsti Alūksni

Mērķis: iepazīties ar Alūksnes pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu.

Uzdevumi:

 • Doties pētnieciskajā ceļojumā ar karti. Pēc apraksta un fotogrāfijām atrast kultūrvēsturiskos objektus un nofotografēt tos;
 • Sasniedzot galapunktu, atrādīt fotogrāfijas un piedalīties viktorīnā.

Mērķauditorija: 5. – 12. klase. Nodarbības ilgums 1 h 30 min.

Pa Fītinghofu pēdām

Mērķis: iepazīties ar baronu Fītinghofu dzimtas atstāto kultūrvēsturisko mantojumu Alūksnē.

Uzdevumi:

 • Ekspozīcijas „Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē” apskate;
 • Pētniecisks pārgājiens pa Alūksni, izmantojot karti;
 • Uzdevumu veikšana kultūrvēstursikajos objektos, izmantojot darba lapu;
 • Tikšanās galapunktā ar baronesi fon Fītinghofu, pareizo atbilžu noskaidrošana;
 • Ietērpšanās baronu sporta tērpos un fotografēšanās 18. un 19.gs interjerā (balva uzvarētājiem)

Mērķauditorija: 5. – 12. klase. Nodarbības ilgums 2 h 30 min.

Maksa par muzejpedagoģisko programmu: pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas, skolēniem – 1,00 EUR, pieaugušajiem – 2,50 EUR.

 

Foto no Alūksnes muzeja arhīva.