Amatas taka
Amatas novads

No Zvārtes ieža var doties tuvākos vai tālākos pārgājienos pa Amatas taku, kur upes ieleja no Melturiem līdz tās ietekai Gaujā ir bagāta ar dolomīta un smilšakmens atsegumiem, skaistām ainavām un daudzveidīgu augu un dzīvnieku valsti.

Izņemot Zvārtes iezi, pārējie ģeoloģiskie veidojumi apskatāmi, vien izejot Amatas taku posmā no Melturu līdz pat Veclauču tiltam vai laivojot pa upi.

Visu trīs posmu kopējais garums ir 15,2 km:
  • Melturi – Kārļu zivjaudzētava – 3,6 km;
  • Kārļu zivjaudzētava – Zvārtes iezis – 9,2 km;
  • Zvārtes iezis – Veclauču tilts – 2,4 km

Maršruts ir marķēts ar oranžas krāsas atzīmēm uz koku stumbriem.

Vislabāk Amatas krastu smilšakmens atsegumi ir saskatāmi vēlā rudenī, ziemā un agrā pavasarī, jo tos neaizsedz koku zaļā lapotne. Ziema piedāvās vienreizēju iespēju redzēt ledus ūdenskritumus, kas radušies vietās, kur upē ietek nelielie avotiņi.

Foto I.Eglīte un no Amatas TIC arhīva.