Amatu māja Ventspilī
Skolas iela 3, Ventspils

PAR MUMS

Amatu māja atrodas atjaunotajā 18. gs. celtajā Kurzemes hercogistes senākajā skolas ēkā, kas pārtapusi par mūsdienīgu kultūras un tūrisma objektu, kā arī interesantu apskates objektu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Atjaunotajā ēkā apmeklētājiem apskatei tiek piedāvāta mācību klase, kas iekārtota 19. gs. stilā. Iepriekš piesakoties, ir iespējams piedalīties mācību stundā, kas norit 19. gs. tradīcijās.

Tā kā laikā no 1849. gada līdz 1851. gadam šajā ēkā, kur tolaik atradās apriņķa skola, mācījies arī ievērojamais jaunlatviešu darbinieks un izcilais folklorists Krišjānis Barons, 2007. gada 3. augustā vienlaikus ar Amatu māju atklāta arī K. Baronam veltīta tēlnieka Gļeba Panteļejeva veidota piemiņas plāksne.

Amatu mājā iekārtotas un darbojas foto, audēju un podnieka darbnīcas, kā arī suvenīru salons. Amatu mājā regulāri notiek mākslas un amatniecības tēmām veltītas izstādes un pilsētas kultūras dzīvi bagātinoši pasākumi.

PIEDĀVĀJUMS

Attālinātā programma “Leģenda par Zelta saktu”

Atklāj Ventspils leģendu Amatu mājas izglītojošā muzejpedagoģiskā programmā, kas tiek piedāvāta attālinātam mācību darbam Zoom platformā. Programmā “Leģenda par Zelta saktu” aicinām iepazīt 18. gs. vēsturi interaktīvā veidā, iesaistoties arī pašiem šajos vēstures mirkļos un dzīvojot līdzi skolotāja Fridriha un zvejnieka meitas Annas mīlas stāstam.

Visām pilsētām ir savas leģendas, gan zināmas, gan vēl neatklātas. Arī Ventspilij. Kā 18. gs. ēkā, tagadējā Amatu mājā, nonāca zelta saktiņa? Kam tā varēja piederēt? Kāpēc zeltlieta ir bez meistara zīmoga? Vai sakta atklāj mīlestības noslēpumus? Uz šiem jautājumiem varēs meklēt atbildes Ventspils muzeja Amatu mājas sagatavotajā izglītojošā programmā “Leģenda par Zelta saktu”.

Klātienes programma pielāgota ne tikai attālinātam darbam, bet arī atbilstoši skolēnu vecumam (1.-9.kl.). Nodarbībā izmantosim Kahoot spēli un piedāvājam materiālus mājas darbam.

Pieteikties nodarbībām pie Amatu mājas muzeja pedagoģes Martas Tjarves pa tālr. 26385346 vai e-pastā: marta.tjarve@ventspils.lv

Programma iekļauta projektā “Latvijas skolas soma”

Pedagoģiskās programmas:

Pirms skolas uz seno skolu. Mācību stunda senajā klasē. Skolas noteikumi. Ar ko atšķiras senā skola no mūsdienu skolas? Glītrakstīšana. Skaitīšana ar skaitīkļiem. Programma pirmsskolas vecuma bērniem.

Senā skola. Senās skolas vēsture. Disciplīna un tikumiskā audzināšana. Skaitīkļi. Senās mācību grāmatas un liecības. Rakstīšana ar grifelēm uz šīfera tāfelītēm pēc glītrakstīšanas pamatprasībām. Nodarbība notiek senajā klasē, kas ir 19. gs. skolas klases replika. Visām vecuma grupām.

Papīra smūtijs. Papīra vēsture. Papīra liešanas darbnīca. Visām vecuma grupām.

Podnieka mācība. Podnieka amats. Podnieka darbnīcas apmeklējums. Svečturu vai trijkāju darināšana. Nodarbība piemērota sākumskolas, pamatskolas skolēnu un pieaugušo interesentu grupām. Nodarbību pēc iepriekšēja pieteikuma vada podnieks mākslinieks Jānis Kupčs. Visām vecuma grupām.

Leģenda par zelta saktu. Programma ļauj iepazīt 18. gs. Ventspils vēsturi interaktīvā veidā, iesaistoties arī pašiem šajos vēstures mirkļos un dzīvojot līdzi skolotāja Fridriha un zvejnieka meitas Annas mīlas stāstam.Visām vecuma grupām.

Ciemos pie audējiem. Kas ir vēveri? Kas ir stelles un ko ar tām dara? Cik sens ir audēju amats un kas bija pirmie audēji? Kā izskatās audēju darbnīca? Audēju profesijas izpratne un izzināšana, audēju darbnīcas apmeklējums un praktisku iemaņu gūšana aušanai uz stellēm. Sākumskolai, pamatskolai, vidusskolai.

Mans pirmais muzeja apmeklējums. Kas ir muzejs un kā tajā uzvesties? Kas ir Ventspils amatu māja? Kas ir amati? Kā izskatās audēju darbnīca un kas tajā strādā? Kā izskatās vissenākā Ventspils skola? Ventspils Amatu mājas telpu un darbinieku iepazīšana. Pirmsskolai, sākumskolai.

Spēle “Iepazīsti amatus” (no 1. aprīļa) Kādus amatus tu pazīsti? Ar ko nodarbojas galdnieks, kalējs, audējs? Kādus podus taisa podnieks? Visām vecuma grupām

Amatu mājā pieejamas arī amatu demonstrācijas:

 • Audēja amats
 • Rokdarbi
 • Konsultācijas amatniekiem
 • Radošā darbnīca “Linogriezumi”

Amatu mājā pieejamas darbnīcas:

 • Papīra liešana
 • Nozīmīšu izgatavošana
 • Nospiedumi koraļļu tehnikā
 • Grafikas nospiedumi linogriezuma tehnikā

Amatu mājas piedāvātajām aktivitātēm lūgums pieteikties iepriekš pie muzejpedagoģes Martas Tjarves, tālr. 26385346

 CENAS

 • Pedagoģiskās programmas -EUR 15,00/grupai
 • Pedagoģiskās programmas ārpus muzeja – EUR 20,00/grupai
 • Apmeklējuma cenas: pieaugušajiem 1,00 EUR vai 0,70 + 30 venti; skolēniem, studentiem, pensionāriem 0,50 EUR vai 0,30 + 20 venti; pirmsskolas vecuma bērniem un pavadošam pedagogam – bez maksas.

 

Foto no Ventspils muzeja arhīva.