Antona Austriņa memoriālais muzejs Kaikaši
Kaikaši, Vecpiebalgas novads

Aizrautīgākā Piebalgas novada apdziedātāja dzīve un daiļrade ekspozīcijā un izstādēs.

Antona Austriņa ( 1884 – 1934 ) dzimtajās mājās Vecpiebalgas pagasta „Lejas Kaikašos” 1990. gadā iekārtotais piemiņas muzejs piedāvā iepazīties ar aizrautīgākā Piebalgas novada apdziedātāja dzīvi un daiļradi. Eksponētā rakstnieka meitas, pazīstamās trimdas kultūras darbinieces Mudītes Austriņas ( 1924 – 1991 ) kopš 20. gs. vidus veidotā dažādu valstu un tautu saules atveidu kolekcija ir unikāls viņas personības un dzīvesgājuma atspulgs.

Kaikašu ciems ar ceļu un taciņu tīklā ieausto sešu zemnieku sētu daļēji saglabāto apbūvi ir koncentrēta pagātnes Vecpiebalgas zemnieku , zvejnieku, tirgotāju un amatnieku dzīvesveida, kā arī novada vēstures peripetiju rezultāts un liecība.Vienas dzimtas dzīve šajā mājā atspoguļo visas tautas likteņgaitu – te ir vēveru atstāto ratiņu nospiedumi lielās ustabas padilušujā grīdā, te jēru kupču un vēršu dzinēju stāsti, te Latvijas brīvvalsts saimnieciskā augšupeja vecajā mājas galā.

Un tad robežšķirtne, puspabeigta māja, pusdzīvotas dzīves, latvieši šeit un latvieši pasaulē. Bet tam visam pāri- saule!

Ieeja muzejā bez maksas.

Foto no Piebalgas muzeju apvienības “Orisāre” arhīva.