Bērzes ūdensdzirnavas
Bērze, Bērzes pagasts, Dobeles novads

Bērzes dzirnavas ir ievērojams tehnikas piemineklis. Tās ir celtas 1863.gadā, vēlāk vairākkārt pārbūvētas. Bērzes ūdens dzirnavu komplekss ar derivācijas kanālu un aizsprostu ir vienīgais darbojošais Latvijā, kurā ar ūdens spēku tiek veikta graudu pārstrāde.

Orvils Heniņš sava vectēva īpašumu atguva 1991.gadā. Pagāja vairāki gadi smagā darbā, remontējot ēku, sakārtojot dzirnavu iekārtas darbam un rekonstruējot aizsprostu-novadbūvi. Pašlaik tās ir vienas no retajām dzirnavām Latvijā, kas vēl darbojas. Te tiek malti graudi, izgatavoti putraimi un grūbas. Vēl ir saglabājušās vecās iekārtas. Par padomju laikiem, kad te atradās arī galdniecība, atgādina vecie plakāti. Turpat dzirnavās darbojas arī mazā hidroelektrostacija.

Grupām iepriekš piesakoties, ir iespējams iepazīties ar vēsturisku apbūvi, ar graudu pārstrādes tehnoloģiju senajās lauku ūdens dzirnavās, ar mazās HES uzbūves principiem un darbību. Z/s “Dzirnavas” sniedz pakalpojumus: putraimu izgatavošana no pasūtītāja graudaugiem, lielāka apjoma gadījumā var atsākt bīdelmiltu izgatavošanu.

Ar saimnieka atļauju var doties pastaigā līdz aizsprostam uz Bērzes upes.

CENA
skolēni – 1,00 €,
pirmsskolas vecuma bērni – bez maksas
pieaugušie – 2,00 €