Cirgaļu skatu tornis
Zvārtavas pagasts, Valkas novads

Jaunais skatu tornis atrodas aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja”, Valkas novada Zvārtavas pagastā.

Dabas baudītāji  no torņa 27 metru augstumā var redzēt Gauju, tās līkumus un apkārtni – pļavas un mežus.

Blakus tornim atrodas stāvlaukums.

Foto Madars Lāns