Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centrs “Ziemeļvidzeme”
Rīgas iela 16, Salacgrīva, Salacgrīvas novads

PAR MUMS

Lai labāk izprastu vides un cilvēku praktiskās darbības mijiedarbību, aicinām jebkura vecuma interesentus apmeklēt  dabas izglītības centru „Ziemeļvidzeme”. Pie mums būs interesanti visiem apmeklētājiem, gan pirmsskolas vecuma bērniem, gan skolēniem, gan pieaugušajiem.

Pirmsskolas izglītības iestāžu auzēkņiem un skolēniem ir izveidots nodarbību piedāvājums par pamatu ņemot mācību programmu.

PIEDĀVĀJUMS

Interaktīvas nodarbības ar dalībnieku pašu aktīvu līdzdarbošanos:

 • Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas,
 • zināmais un nezināmais Baltijas jūrā un tās piekrastē,
 • dzīvnieki  un to atstātās pēdas dabā,
 • ūdens aprite un nozīmi gan cilvēka, gan dzīvnieku un augu dzīvē,
 • putnu atpazīšana un vērošana piekrastē, izpratne par gājputniem,
 • koki mūsu apkārtnē, dižkoki – to uzmērīšana, atpazīšana nozīme,
 • gaisa kvalitātes noteikšana jeb kādu gaisu elpojam,
 • norises dabā dažādos gadalaikos;
 • bioloģiskās daudzveidības saistība ar cilvēka ikdienas aktivitātēm.

Pārgājieni, lai iepazītu augus, dzīvniekus un to savstarpējo saistību barība ķēdē gan cilvēka dzīvē, gan dabā:

 • gar piekrasti,
 • pa purvu,
 • pa kāpu mežu
 • pa dumbrāju,
 • Randu pļavās

Izstāde “Lasis godā celts” – par lašu ceļojumu no jūras uz upi un atpakaļ. Apmeklētāji,  paši  darbojoties, uzzinās, kas ir smolti, kā atšķrt taimiņu no laša, kas un kā apdraud lašus.

Nodarbībās un ekskursijās tiek izmantoti noteicēji, binokļi, palielināmie stikli, kukaiņu ķeramās glāzītes, termometri augsnes un ūdens temperatūras mērīšanai, spēles.

Nodarbības notiek bez maksas.

Foto no centra arhīva.