Dabas liegums “Pilskalnes Siguldiņa”
Parka iela 3, Pilskalne, Ilūkstes novads

Dabas liegums “Pilskalnes Siguldiņa” 59,3 ha platībā atrodas krāšņā ielejā, ko izgrauzuši ledāju kušanas ūdeņi. Ielejas krasti bagātīgi noauguši ar platlapju kokiem. Liegumā izveidotas vairākas mācību izziņu takas:

  • Dendroloģiskais un ģeogrāfiskais maršruts: garums 3,8 km. Taka veido noslēgtu apli. Te var iepazīties ar 28 dendroloģiska, 10 ģeoloģiska un kultūrvēsturiska rakstura objektiem. Apskatei nepieciešamais laiks 2-3 stundas. Apmeklētāju skatam paveras vareni dižkoki, zaru tiltu izveidojuši ozoli, dažādu koku sugu saaugumi.
  • Sprīdīša taka bērniem: garums 1,6 km. Sākas pie mazas ūdenskrātuves. Te izvietotas A. Brigaderes pasakas “Sprīdītis” varoņu 32 koka skulptūras.
  • Melnais kalns: atrodas Valsts aizsardzībā un tas ir arheoloģisks piemineklis. Vēsturiski šajā stāvajā kalnā bija sēļu koka pils, kas periodiski ir pastāvējusi ilgāku laiku. Atrastas māla trauku atliekas – gan švīkātā māla raksti, gan apmestā, kā arī citas liecības. Šajā teritorijā arheoloģiskie atradumi liecina par Baltu cilšu klātbūtni. Atstātais kultūras slānis un kokogļu īpatsvars Dubupes krastā esošā pakalna augsnē iespējams bijis par iemeslu tā nosaukumam – Melnais kalns.
  • Taka “Vēstures liecinieki”: garums 0,6 km. Tas ir dendroloģiskā maršruta turpinājums, kas stiepjas gar neskartu mūžamežu posmu. Taka vēsta par 1. Pasaules kara atstāto mantojumu, Vācijas armijas aizsargbūvēm – blindāžām.
  • Purva taka: no dēļiem izveidota taka pāri nelielam dzērveņu purviņam. Aizraujoša iespēja iepazīties ar purva augu valsti un kukaiņēdāju augu – raseni.
  • Augšzemes ainavu taka: lieliska aktīvās atpūtas iespēja. 8 km garā taka ved gar 6 ezeriem, avotiem, iekārtotām atpūtas un ugunskuru vietām ar savdabīgu augu un dzīvnieku valsti.
  • Šķēršļu velotaka: 20 km maršruts paredzēts aktīvā tūrisma piekritējiem – velotūristiem, kuru mērķis ir dažādu šķēršļu pārvarēšana, orientēšanās un sportiskas aktivitātes apvidū, kas prasa lielu fizisku piepūli. Maršruts galvenokārt virzās cauri mežam vai gar pļavām, iekļaujot daļu no Lieguma teritorijas.

Teksts un foto no Latgales reģiona Tūrisma asociācijas arhīva.