Dabas liegums “Sedas purvs”
Jērcēnu pagasts, Valmieras novads

Dabas liegums “Sedas purvs” ir gandrīz neapdzīvota teritorija. Kūdras ieguves rezultātā šeit ir radusies savdabīga kultūrainava, ko veido kūdras ieguves lauki, purva dīķi un šaursliežu dzelzceļš, kas tiek izmantots kūdras izstrādes vajadzībām.

Iepazīties ar Sedas purva bagātībām var izejot marķēto kājnieku maršrutu. Kājnieku maršrutu veido divi atsevišķi apļi – Jērcēnu puses aplis (5,5 km) un Sedas aplis (4,2 km). Abus maršruta apļus iespējams apvienot noejot vēl 2,5 km.

Sedas purvā uzstādīti divi skatu torņi. Viens – putnu vērošanas tornis purva dīķos (sasniedzams no Jērcēnu pagasta puses), otrs – kūdras izstrādes lauka malā (sasniedzams no Sedas pilsētas puses). Jērcēnu puses apļa maršrutā izveidota atpūtas vieta ar galdu, soliem un ugunskura vietu, izbūvēta laipa.

Piemērotākais laiks apmeklējumam bezsniega periodā. Interesantākie novērojumi pavasarī un rudenī putnu migrācijas laikā.

Interaktīvā karte – https://drive.google.com/open?id=1pXyqeZCzQeAKRG3Q3zmRWwr62rjA-K_p&usp=sharing

Foto Annija Ratniece, Vladimirs Brjuņins un Mārtiņš Taube