Dabas liegums “Ukru gārša”
“Zemzari”, Bukaišu pag., Tērvetes novads

Te sastopama ievērojama aizsargājamo augu daudzveidība, kas ir viena no lielākajām Latvijas valsts vērtībām. Vairākām augu sugām šeit ir Latvijā ziemeļu izplatības robeža un pārējā Latvijas teritorijā tās ir reti sastopamas. Lieguma teritorija īpaši atzīmējama kā mazā ērgļa, melnā stārķa, vairāku dzeņu sugu u.c. aizsargājamu putnu ligzdošanas vieta. Iespējama putnu novērošana vasaras periodā, aizsargājamo augu apskate, dižozolu uzmērīšana, medību trofeju un ieroču apskate, pastaiga gar Tērvetes upi, sēņošana.

Lai zinošā eksperta pavadībā saklausītu un saskatītu putnus, Ukru gāršā ceļojums jāuzsāk jau ap pussešiem rītā un šurp jādodas vasaras pirmajā pusē.
Savukārt, lai iepazītu staltbriežu buļļus bauru laikā, šeit jābūt agri no rīta vai vēlu vakarā septembrī.

Īpaši saistoša un noderīga ekskursija skolu jaunatnei, kuru vada mežsargs Agris Ģērmanis.

Cena pēc vienošanās.

Pieejama atpūtas vieta – galdiņš, ugunskura vieta, plaša vieta teltīm. Dabas taka ~ 2 km.

Foto no Tērvetes novada arhīva.