Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
Rīgas iela 8, Daugavpils

PAR MUZEJU

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs ir viens no vecākajiem un lielākajiem muzejiem Latgalē. Tas dibināts 1938.gadā. Atrodas vienā no skaistākajām pilsētas ēkām –  jūgendstilā celtajā ēkā, kura ir kultūrvēsturisks arhitektūras piemineklis.
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja misija: vācot, glabājot, pētot un popularizējot Daugavpils novada kultūrvēstures, mākslas un dabas kolekcijas, sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma un mūsdienas pieredzes apzināšanu, veicināt sabiedrības interesi un izpratni par vēsturiskajiem procesiem Daugavpils novadā, radīt sabiedrībā cieņu pret savu garīgo mantojumu un tradīcijām.
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs (DNMM) ir sabiedrībai pieejama pētnieciska un izglītojoša kultūras iestāde. Tā darbība aptver Daugavpils novadu – mūsdienu Daugavpils pilsētas un rajona teritoriju un plašāk (vēsturiskajā skatījumā) – Dinaburgas, Dvinskas, Daugavpils apriņķa teritoriju.

EKSPOZĪCIJAS

Muzejā pastāvīgās kultūrvēstures un dabas ekspozīcijas, L.Baulina un P.Hudobčenoka mākslas zāles veido Daugavpils muzeja īpatnējo tēlu Latgales un Latvijas muzeju vidū.
Pastāvīgā ekspozīcija “Daugavpils novada kultūrvēsture” sniedz ieskatu novada vēsturē sākot ar 9.g.t.p.m.ē. līdz 1991.gadam un iepazīstina ar Daugavpils novada attīstību kultūrvēsturisko procesu kontekstā, pievēršot uzmanību novada specifiskajām īpatnībām.
Pastāvīgā ekspozīcija “Daugavpils novada daba” iepazīstina ar novadam raksturīgākajiem biotopiem un papildina kultūrvēstures ekspozīciju, veidojot vienotu priekšstatu par Daugavpils novadu.

PIEDĀVĀJUMS

Interaktīvās programmas

Pa senā cilvēka pēdām – Apmeklētājiem ir iespēja ielūkoties Daugavpils novada aizvēsturē, iepazīties ar mūsu senču dzīvi un 10 tūkstošus gadu veciem priekšmetiem: kaula, raga darbarīkiem un bronzas rotaslietām, kā arī pieskarties arheoloģiskajām senlietām.

Viduslaiku bruņinieki un Dinaburgas pils – Tas ir aizraujošs ceļojums pagātnē, kas stāsta par krustnešu karagājieniem, bruņojumu, ieročiem, neieņemamo piļu celtniecību. Piedaloties bruņinieku iesvētīšanas ceremonijā, skolēni varēs iejusties bruņinieku lomā.

Atver savu logu krāsu pasaulē – Programmas norises laikā  dalībnieki aplūko muzeja gleznu kolekcijas vai mākslas izstādes. Saņemot informāciju par konkrēto mākslinieku daiļradi, nodarbības laikā notiek nosacīta gleznu kopēšana, kurā tiek apgūta prasme skatīt mākslas darbus, atsevišķi aplūkojot tā dažādos aspektus – krāsu, kompozīciju, ritmu… Praktiskajā darbā tiek izmantoti līdzi paņemtie materiāli  – otas, krāsas un A3 papīrs.

Iepazīsim Latgales keramiku – Nodarbība notiek tautas lietišķās mākslas studijas “Latgale” darbnīcā, kur keramiķi stāsta par Latgales keramikas vēsturi un tradīcijām un piedāvā pārbaudīt savas prasmes māla priekšmetu veidošanā. Nodarbības ilgums: 40 – 60 min. Cena –  0,72 Eur/pers.

Pieteikties pa tālruni: 26448088.

Atklātnes pasaule – Programmas laikā ir iespēja iepazīties ar atklātnēm kā vērtīgām dokumentālām liecībām, papildināt savas zināšanas par pilsētas vēsturi, ceļot pa 20.gs. sākuma Daugavpils ielām un izveidot savu atklātni. Nodarbības ilgums: 1 – 1.5 h

Pieteikties pa tālruni: 654-24155.

No tējas dzeršanas vēstures – Interaktīvās programmas laikā skolēni uzzinās par tējas, par tējas trauku rašanās vēsturi, varēs apskatīt ar muzeja krājuma patvāru kolekciju un iepazīties ar šīs iekārtas darbības principiem. Mīklas, spēles, viktorīnas, dažādi uzdevumi… Un nobeigumā bērni varēs izbaudīt garšīgo tēju draudzīgā, omulīgā vidē.

Senā skola – Programmas laikā skolēnus iepazīstina ar to,  kā bērni mācījās skolā XIX gadsimtā un XX gadsimta pirmajā pusē. Programmas laikā skolēni papildina zināšanās par skolu vēsturi Daugavpilī (Dinaburgā, Dvinskā), pētot dažādu gadsimtu izglītības dokumentus (liecības, atestātus, dienasgrāmatas, uzslavas rakstus), kā arī iepazīstas ar mācību grāmatu vēsturi.

Izmantojot muzeja krājuma mācību grāmatas, skolēniem rotaļu veidā tiek piedāvāti dažādiem vēstures periodiem raksturīgi uzdevumi: lasīšana vecajā drukā, glītrakstīšana, aritmētika, zīmēšana. Uzdevumu veikšanai bērni lieto vēstures periodam atbilstošus rakstāmpiederumus: tinti, spalvaskātus, ogles. Programma paredzēta 2. – 6. klases skolēniem.

Es esmu tekstildizaineris – Programmas laikā skolēni iepazīstās ar dažādu paaudžu mākslinieku radošo tekstilmākslas darbu devumu plašākā laika periodā, kā arī ar mūsdienu tekstilmākslas virzieniem. Skolēniem ir iespēja arī pašiem veidot savu vizuālās mākslas darbu atbilstoši mākslas veida paraugiem, apgūt un attīstīt praktiskās iemaņas un radošumu.

Pagātnes reveranss – Programmas laikā skolēniem būs iespēja iepazīties ar 19. gs. beigu – 20. gs. sākuma viesistabas interjeru, uzzināt par tā laika modi, kā arī par sabiedrisko dzīvi Daugavpilī (Dvinskā) 19. gs. beigās – 20. gs. sākumā. Ar multimediju programmas palīdzību skolēni varēs aplūkot pilsētas vecās fotogrāfijas un atklātnes.

Profesijas cauri gadsimtiem – Programmas laikā skolēni tiks iepazīstināti ar dažādām izzūdušām profesijām, kuru pārstāvji kādreiz dzīvoja mūsu pilsētā, ar profesijām, kuras laika gaitā transformējušās. Skolēni varēs uzzināt daudz interesantu faktu par mūsu pilsētas vēsturi, tās kultūras dzīvi un ekonomisko stāvokli dažādos laika posmos.

Programmas laikā tiks demonstrēti priekšmeti no muzeja krājuma, kurus izmantojuši dažādu profesiju pārstāvji – svari, mucas, ormaņu rati, komutators, rakstāmmašīna, vecās fotogrāfijas utt. Tiks piedāvāti arī dažādi grupu uzdevumi zināšanu nostiprināšanai. Nodarbības ilgums: 1 h – 1 h 30 min., programma paredzēta 4.-8.klasei. 

Iepriekšēja pieteikšanās vismaz trīs dienas iepriekš, zvanot pa tālruni 654 24155, 20203713

Ekskursijas

Novada kultūrvēsture 

• Daugavpils novada kultūrvēsture
• Daugavpils novads senajos laikos
• Daugavpils novads viduslaikos
• Daugavpils novads 1812. g. kara laikā
• Daugavpils novads XIX gs. beigās – XX gs. sākumā
• Daugavpils novads neatkarīgās Latvijas Republikas laikā (1918-1940)

Ekskursijas ārpus muzeja
• Daugavpils pilsētas vēsturiskais centrs
• Rīgas ielas promenāde
• Dinaburgas (Daugavpils) cietoksnis

Mākslas pasaule 
• L.Baulina daiļrade
• Ekskursijas izstāžu zālēs
Novada daba 
• Daugavpils novada daba

CENAS

Ieejas maksa:

  • € 2.50 – pieaugušajiem
  • € 1.00 – skolēniem, studentiem, pensionāriem
  • € 5.00 – ģimenes biļete (ģimene: 1-2 pieaugušie ar 1 un vairāk bērniem līdz 18 gadiem)
  • € 3.50 – Ģimenes dienā

*Bezmaksas muzeja un izstāžu apmeklējums pirmskolas vecuma bērniem, bērnu namu audzēkņiem, 1. grupas invalīdiem ar pavadošo personu, 2. grupas invalīdiem, Saules skolas audzēkņiem, mākslinieku savienības biedriem, ekskursijas grupas vadītājiem, Latvijas muzeju darbiniekiem, NEMO un ICOM biedriem (uzrādot apliecību).

 Gida pakalpojumi ekskursijai muzejā latviešu vai krievu valodā:

Grupai līdz 10 cilvēkiem – € 10.00 (no grupas) + ieejas maksa
Grupai no 11 līdz 30 cilvēkiem – € 0.50 (1 cilvēkam) + ieejas maksa

Gida pakalpojumi ekskursijai muzejā angļu valodā:
Grupai līdz 10 cilvēkiem – € 15.00 (no grupas) + ieejas maksa

Grupai no 11 līdz 30 cilvēkiem – € 1.00 (1 cilvēkam) + ieejas maksa

Audiogida izmantošana (latviešu, krievu, angļu valodās):
€ 1.00 (1 cilvēkam)

Tematiskas ekskursijas ārpus muzeja (Daugavpils cietoksnis, Daugavpils vēsturiskais centrs, Baznīcu kalns):

€ 14.00 (grupai)

Interaktīvā nodarbība muzejā:

€ 1.50 (1 cilvēkam) – ar materiālu izmantošanu

€ 1.00 (1 cilvēkam) – bez materiālu izmantošanas

Lekcija:

€ 10.00 (grupai līdz 30 cilv.) – muzejā
€ 15.00 (grupai līdz 30 cilv.) – ārpus muzeja

Foto no Daugavpils TIC arhīva.