Dolomītu krauja
Brīvības un Stirnu ielas krustojums, Ogre

Ogresgala pagastā pie bijušās kartona fabrikas 3.58 ha aizņem aizsargājams ģeoloģisks objekts – Ogres dolomītu krauja. Tā sasniedz 4 m augstumu un no ģeoloģiskā viedokļa ir unikāls dabas objekts ar paleontoloģisku nozīmi, jo tajā konstatētas dažādu seno jūras bezmugurkaulnieku un fosilo zivju atliekas.

Visērtāk dolomītu krauju  apskatīt no Ogres pretējā – labā krasta pie zema ūdens līmeņa.

Foto no Ogres TIC arhīva