Ērģemes pilsdrupas
Vītolu iela 6, Ērģeme, Valkas novads

Mūsdienās joprojām apskatāmas visai iespaidīgas 14.-16 gs. celtās Livonijas ordeņa pils drupas ar apaļu stūra torni četru stāvu augstumā.

Ērģemes pilsdrupas ir valsts nozīmes vēstures un arheoloģijas piemineklis. Pirmo reizi rakstos pils minēta 1323.gada maijā. Celta ap 1320. gadu, pēc Livonijas ordeņa mestra Gerhards fon Jockes rīkojuma. Par to liecina jaunākā Livonijas hronika, ka Ērģemes pilī slēgts miera līgums starp Livonijas orderi un Lietuvas dižkunigaitu.

Ērģemes pils bija ordeņpils mestra apgabalā, Cēsu komturejas palīgpils. Mestri pili izmantoja kā noliktavu, atbalsta punktu un naktsmītni.

1986.gadā pilsdrupās veikti konservācijas darbi ziemeļu sienai.

Ap pilsdrupām atrodas sens parks ar daudzām Vācijas lapeglēm un Sibīrijas balteglēm. Lielākā parka daļa ir sakopta, un darbi pie šī parka tiek turpināti. Nesen parkā tika izbūvētas laipas, kā arī atpūtas vieta ar galdiem un krēsliem.

Foto no Valkas TIB arhīva.