Jaunklidža saieta nams – bibliotēka
Jaunklidzis, Plāņu pagasts, Valmieras novads

Vieta, kurā saplūdušas robežas starp bibliotēku un multikulturālu centru. Atklāts 2010. gadā. Arhitekta A. Bisenieka veidotais vienstāva saieta nams atgādina senlatviešu riju, kurā latviskās būvtradīcijas un proporcijas pārnestas no vēsturiskās Vidzemes rijas ar tām raksturīgo arhetipu. Par prototipu izmantots 1785. gadā celtais saiešanas nams Plāņu pagasta “Mežuļos”, kurš kā kultūrvēsturiska vērtība kopš 1940. gada atrodas Latvijas Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā. Jaunklidža saieta nams – bibliotēka ir viena no 59 Latvijas mazajām “gaismas pilīm”.

 

Foto Vladimirs Brjuņins