Jūrmalas parks
Ventspils

Parka teritorija robežojas ar Piejūras brīvdabas muzeju un kalpo kā muzeja eksponātu – enkuru ekspozīcijas izvietošanas vieta. Parkā ierīkots bērnu rotaļu laukums, brīvdabas trenažieri, atpūtas un piknika vietas, kā arī 240m garā “Džungļu taka” ar tēlnieku darbiem, kas tapuši tradicionālajā starptautiskajā koktēlniecības simpozijā “Papeļu māksla”. Takā izveidotas vairākas laipas, iekarināti tiltiņi, ierīkots tornītis un 1,5 m augstumā trase, kas ved no koka uz koku.

Te var iepazīt arī dažādos celiņu segumus – dolomīta plātnes, koka bruģi, šķeldu, mizas, dažāda veida čiekurus u.c. Cauri Jūrmalas parkam kursē Piejūras brīvdabas muzeja Mazbānītis.

Netālu no parka Zilā karoga pludmales 5.laipas augstākajā punktā atrodas unikāls vides objekts – Latvijas kontūras zīme ar soliņiem un piekļūšanas celiņu līdz platformai.

Foto no Ventspils TIC arhīva