Lielā Ķemeru tīreļa laipa
Ķemeru nacionālais parks, Tukuma novads

Lielais Ķemeru tīrelis ir viens no galvenajiem purviem Ķemeru apkārtnē, zem kura veidojas sērūdeņi. Augsne purvā ir barības vielām nabadzīga, skāba un daudzās vietās pārmitra. Vairums koku nespēj izdzīvot tik skarbos apstākļos, tāpēc šeit var atrast tikai nedaudzas koku sugas – priedi un bērzu, un tie neizaug tik lieli un resni kā mežā.

Gājputnu migrācijas laikā purvs ir lieliska vieta putnu vērošanai. Reizēm šeit izdodas ieraudzīt barus, kuros ir simtiem putnu – zosis un dzērves, kā arī dzirdēt to saucienus.

Lielā Ķemeru tīreļa laipa ļaus viegli un droši iepazīt šo citkārt grūti pieejamo sūnu, purva priedīšu, akaču, tumšu ezeriņu un vaivariņu smaržas valstību.

Laipa ir būvēta no koka dēļiem, un tai ir divi loki. “Mazais” aizvedīs līdz pirmajiem gleznainajiem ezeriņiem, bet “lielais” ļaus ainavu apskatīt arī no augšas, uzkāpjot skatu tornī.

Apskatei nepieciešamais apskates laiks: 1.5h (lielais loks), 1h (mazais loks).

Iespējama ekskursijas gida pavadībā.

NODARBĪBAS

Dabas izziņas un pētnieciskās nodarbībās par apkārtnē sastopamajām dabas vērtībām notiek gan telpā, gan ārā. Tiek izmantots dabas izzināšanai un pētīšanai paredzēts aprīkojums, darba lapas, izspēlētas dažādas vides izziņas spēles.

Nodarbības paredzētas 1. – 12. klases skolēniem

  • Mežs (40 – 60 min.)

Dabisks mežs ĶNP. Meža iepazīšana caur krāsām, skaņām un smaržām. Meža dzīvnieku un augu pētīšana. Atšķirību meklēšana starp dzīviem un kritušiem kokiem. Kas ir dabisks mežs un kā to pazīt. Cilvēka ietekme uz mežu un cik svarīgs ir mežs mūsu dzīvē.

Kas augiem vajadzīgs, lai tie justos labi? Pastaigā pa Meža mājas apkārtni uzzināsim, kā atsevišķi augi ir pielāgojušies dzīvei īpašos apstākļos. Mērīsim ūdens līmeni Vēršupītē, lai saprastu, kā tā izmaiņas ietekmē augus. Vērtēsim ēnas ietekmi uz augu attīstību, mācīsimies saprast, kas ir augu konkurenti. Salīdzināsim augu augšanas apstākļus dažādās vietās Ķemeru parkā.

  • Ūdens (40 – 120 min.)

Slokas ezers vai Vēršupīte. Dzīve ūdenī ir pārsteidzoši interesanta, ja to izpēta, izmantojot attiecīgu ekipējumu. Nodarbībā mācīsimies izmantot ūdens dzīvnieku un augu noteicējus, bet vecākajās klasēs – noteikt arī ūdens tīrības pakāpi.

  • Jūras piekraste (40 – 90 min.)

Ko ikdienā nepamanām pludmalē un kāpu mežā? Iepazīsim Rīgas jūras līča piekrasti kā vietu kur var ne tikai atpūsties, bet veikt arī interesantus pētījumus, iegūsim zināšanas par piekrastē sastopamo dabas daudzveidību un notiekošajiem ģeoloģiskajiem procesiem.

  • Purvs (90 – 120 min.)

Augstais sūnu purvs. Jaunā laipa Lielajā Ķemeru tīrelī atkal dod iespēju apmeklēt augsto jeb sūnu purvu, iepazīt un izpētīt purva augus un dzīvniekus, vērot īpašo purva ainavu un uzzināt daudz jauna par noslēpumaino purva pasauli.

  • Nodarbības izbraukumā

Dabas izglītības centrs aktīvi sadarbojas ar sava reģiona skolām un piedāvā dažādas izbraukuma lekcijas un nodarbības ar atraktīviem uzdevumiem un vides spēlēm par dabas aizsardzības tēmām.

Foto no Jūrmalas TIC un Ķemeru nacionālā parka arhīva.