Ķeveles avoti (Karaļa avoti)
Vītiņu pag., Auces novads

No gravas, kuras krasti nostiprināti ar laukakmeņiem, iztek septiņi avoti, kas tālāk saplūst vienā strautā. Leģenda vēsta, ka Lielā Ziemeļu kara laikā latviešu zintnieki ar avota ūdeni izdziedinājuši zviedru karali Kārli XII, kuram neesot spējuši palīdzēt pat galmā mācītie dakteri. Kopš tā laika arī avotus sauc par Karaļa avotiem, bet ūdenim piedēvē dziednieciskas īpašības. Pie avotiem ierīkota jauka atpūtas vieta, pie kuras netālu izvietotas koktēlnieka Anša Vācieša kokā grebtās dzīvnieku skulptūras.

Foto no Auces TIC arhīva.