Ķieģeļnīcas ozoli
Lonastes kreisajā krastā pie "Ķieģeļnīcas", Ances pag., Ventspils novads

Kopā 6 dižozoli, no kuriem lielākajam apkārtmērs ir 7.61 m, mazākajam – 4,38 m. Lielākais iekļauts datubāzē “Īpaši aizsargājamie koki”. 2017. gada augustā Latvijas dabas fonds organizēja talku teritorijas sakopšanai.

Foto no Ventspils TIC arhīva