Koka laipas Svētes palienes pļavās
Svētes palienes pļavas, Jelgava

Teritorijā starp Sniega ielu, Vītolu ceļu, Būriņu ceļu un Miezītes ceļu izbūvētās koka laipas pastaigām atklāj vēl vienu pilsētas dabas stūrīti – Svētes upes palienes pļavas.

Kopējais laipu garums ir aptuveni 1,6 kilomteri un tās savienojas ar trim grantētām takām. Lai nodrošinātu iespēju pārvietoties pa laipām arī palu laikā, tās izbūvētas pusotra metra augstumā. Gājēju drošībai koka laipas aprīkotas ar margām, kurās iemontēts speciāls siets. Savukārt, lai veicinātu floras daudzveidību, palienes pļavās 1,2 hektāru platībā izveidoti meandri jeb mitrāji, kuros sastādīti dažādi augi, kā piemēram, smaržīgā kalme, parastā niedre un vītola vijmietiņš.

Auto transportu iespējams novietot Miezītes ceļa malā – iepretim dīķim, Būriņu ceļa malā vai laukumā Vītolu ceļā pie caurtekas.

Koka laipas Svētes palienes pļavās tapušas Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta „Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās” 1.daļas „Zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas piegulošajās teritorijās” ietvaros.

 

Foto: Rihards Freijs
Foto: Sandra Grigorjeva