Kokšu ezeru dabas taka
Valkas pagasts, Valkas novads

Kokšu ezeru dabas taka atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā „ Ziemeļgauja”.  Gar taku izvietotajos stendos  atrodama  informāciju  par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, par Ziemeļgauju un tās dabas bagātībām  –mežu un ūdeņu biotopiem, dažādu sugu dzīvotnēm, putniem un dzīvniekiem.

Kokšu ezeru virkni veido Dibena, Dziļais, Zāļu un Leišu ezers. Tiem cauri tek Gaujas kreisā krasta pieteka Kokšupīte. Ezeru vidējais dziļums 8-14 m.
Takai ir vairāki maršruti. Viens ir ap Zāļu ezeru 2,7 km garumā. Otrs ap Zāļu un Dziļo ezeru 4,5 km garumā. Var pārvietoties arī ar velosipēdu 7 km garā maršrutā, apbraucot Zāļu, Dziļo un Dibena ezeru. Takas sākumā uzstādīts informatīvs stends ar takas shēmu un aprakstu. Lai nenomaldītos no takas, ielāgo, ka ejot apkārt ezeriem, tie vienmēr būs labajā pusē!

Kājāmgājēju maršruta veikšanai piemērotākie apavi būs tādi, ar kuriem  vari noiet pa kādu resnāku baļķi, gan iebrist  kādā mitrākā vietā.

Atcerieties, ka ugunskuru drīkst kurināt tikai pie ezeriem izveidotajās atpūtas vietās un  atkritumus izmest tiem paredzētajos konteineros!

Kokšu ezeru dabas taku 2011.gadā ierīkoja Dabas aizsardzības pārvalde ar  Latvijas Valsts mežu Austrumvidzemes mežsaimniecības finansiālu atbalstu.

NOKĻŪŠANA

Pa ceļu P24 Smiltene-Valka jādodas līdz krustojumam ar ceļu V261 (X: 619230, Y: 393278 / Lat: 57.665950, Lon: 25.998716). Tad ~4,5 km līdz Kokšu upītei (X: 623107, Y: 394289 / Lat: 57.673983, Lon: 26.064162) līdz norādei uz Kokšu ezeru dabas taku.

Pa ceļu P23 Valka-Gaujiena jādodas līdz krustojumam ar ceļu V261 (X: 629406, Y: 395700 / Lat: 57.684882, Lon: 26.170464). Tad ~8,5 km līdz Kokšu upītei (X: 623107, Y: 394289 / Lat: 57.673983, Lon: 26.064162) līdz norādei uz Kokšu ezeru dabas taku.

Foto no Valkas TIC arhīva.