Kuldīgas senais ķieģeļu velvju tilts pār Ventu
Kuldīga

Kuldīgas lepnums – viens no garākajiem ķieģeļu velvju tiltiem Eiropā! Tas celts 1874. gadā pēc cara laika ceļa kustības standartiem. Tilts ir 500 pēdu garš un 36 pēdu plats, lai varētu izmainīties pretimbraucošas karietes. Diennakts tumšajā laikā tilts tiek izteiksmīgi izgaismots.

Foto no Kuldīgas TIC arhīva.