Kvēpenes pilskalns un dižozols
Kvēpenes Pilskalns, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads

Vairums senatnes pētnieku izteikuši domu, ka Kvēpenes pilskalns ir Indriķa Hronikā minētā Satekles pils, kas bijusi slavenā latgaļu feodāļa Rūsiņa rezidence.

Pirmo Kvēpenes pilskalna aprakstu 1877. gadā sniedz vācbaltiešu novadpētnieks grāfs K. G. fon Zīverss. Pēc Latvija Vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļas arhīva ziņām, 1921. gadā pilskalnā veikti izrakumi. Pilskalns ierīkots Gaujas senkrasta masīvā, uz 150 m garas zemes mēles. No dabas neizsargātajā pusē – dienvidrietumos pilskalna plakums norobežots ar diviem grāvjiem un trim vaļņiem. Divi lielākie vaļņi sasniedz 9 m augstumu, trešais ir 1 m augsts.

Kvēpenes pilskalns atrodas Gaujas labajā krastā, 6 km lejpus Cēsīm un 5 km uz dienvidiem no Raiskuma ezera. Blakus atrodas mežsarga mājas Kvēpeņi, kuru vārdā pilskalns ir nosaukts.

Kvēpenes pilskalns atrodas Gaujas Nacionālajā parkā.
Apmeklējot pilskalnu aicinām ievērot norādes un doties pa izveidoto taku!

Iespējama ekskursija ar vietējo gidu – Sigitu Klētnieci.

Foto no Cēsu TIC arhīva