Liepājas muzejs
Kūrmājas prospekts 16/18, Liepāja

PAR MUZEJU

Savrupmāju no 1900 līdz 1901. gadam cēlis Pauls Makss Berči pēc Berlīnes arhitekta Ernsta fon Īnes skicēm kā Kacenelsonu ģimenes rezidenci. Kopš 1935. gada ēkā atrodas pilsētas muzejs. Izcils 20. gs. sākuma Liepājas eklektisma arhitektūras paraugs. Kopā ar saimniecības ēku (pirmajā stāvā atradās ratnīca, bet otrajā – dzīvojamās istabiņas kalpiem) veido vienu no interesantākajiem Kūrmājas prospekta villu apbūves kompleksiem. Sarežģītas konfigurācijas divstāvu ēkas telpiskās uzbūves pamatā ir plaša, stāviem caurejoša halle ar galeriju, no kuras sasniedzamas pārējās telpas. Halle izceļas ar īpaši greznu kokgriezumos veidotu interjeru, galerijas margas izveidotas kā smailloka neogotikas arkāde, portālus rotā sandriki ar konsolēm. Iekštelpu interjeros atrodami  gan vācu renesances, gan baroka un rokoko stila paraugi.  Nama fasādes risinātas vēlās gotikas stila formās, veidotas apmetumā. Mākslinieciski izstrādātas balkonu margas, zelmiņa augšējā kāpiena vainagojums, logailu augšdaļas.

Liepājas muzejs ir iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā un ir tā daļa. Liepājas muzejs ir nozīmīgs nacionālā kultūras mantojuma glabātājs un popularizētājs. Tā darbības pamatā ir krājuma komplektēšana, saglabāšana, izpēte un popularizēšana, kā arī ekspozīciju izveide un mākslas darbu izstāžu rīkošana.

LIEPĀJAS MUZEJA EKSPOZĪCIJA

 • Dienvidkurzemes ļaudis, dzīve un darbs
 • Liepājas novada senvēsture
 • Liepāja Viduslaikos
 • Liepāja 19.gadsimtā
 • Koktēlnieka Miķeļa Pankoka (1894-1983) dzīve un daiļrade

CENAS

MUZEJA PAMATEKSPOZĪCIJU APMEKLĒJUMS – BEZ MAKSAS.

GIDA PAKALPOJUMI GRUPU EKSKURSIJĀM 

grupai (līdz 10 cilvēkiem)

 • latviešu valodā – EUR 15.00
 • svešvalodā – EUR 20.00

grupai (11 – 35 cilvēki)

 • latviešu valodā – EUR 25.00
 • svešvalodā – EUR 30.00

tematiskās ekskursijas latviešu valodā – EUR 25.00
tematiskās ekskursijas svešvalodā – EUR 30.00

MUZEJPEDAGOĢIJAS NODARBĪBAS

 • muzeja telpās (līdz 25 cilvēkiem) – EUR 15.00
 • muzeja telpās (līdz 25 cilvēkiem) svešvalodā – EUR 17.00
 • ārpus muzeja telpām (līdz 25 cilvēkiem) – EUR 20.00
 • ārpus muzeja telpām (līdz 25 cilvēkiem) svešvalodā – EUR 25.00

PIEDĀVĀJUMI

IZGLĪTOJOŠAS PROGRAMMAS MUZEJĀ

 • “Es tik bij’ viens bagāts koks” – izveidota ar mērķi pilnveidot skolēnu izpratni par koku daudzveidību, kokmateriālu izmantošanu dažādu mērķu sasniegšanai – no koka līdz mājas interjeram. Nodarbības ilgums: 60 min.. Mērķauditorija: 2.-6. klases skolēni.
 •  „Vāru, vāru putriņu…” – programma, kas bērnus iepazīstina ar graudaugu daudzveidību, to nozīmi un izmantošanu uzturā, kā arī ar graudu apstrādes darba rīkiem Dienvidkurzemes sētā 19. gadsimtā. Nodarbības ilgums: 60 min.. Mērķauditorija: pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni.
 • Kurzemes sēta –  Nodarbības laikā skolēni tiek iepazīstināti ar Dienvidkurzemes sētu, tajā piederīgām ēkām, to funkciju, notiek grupu darbs ekspozīcijā “Dienvidkurzemes ļaudis, dzīve un darbs” un katras grupas apgūtās telpas prezentēšana. Nodarbības ilgums 45 min. Mērķauditorija:5.-7.klases skolēni.
 • Esmu arheologs – nodarbībā tiek skaidroti vēstures pētīšanas veidi, lielāku uzmanību pievēršot arheoloģijai. Skolēni tiek iepazīstināti gan ar arheologa darba īpatnībām, gan ar tuvākajiem arheoloģiskajiem pieminekļiem, uzsverot vēstures klātesamību vietās, kas ārēji varbūt par to neliecina. Nodarbības ilgums 60 min. Mērķauditorija: 6.-9.klases skolēni.
 •  „Izrakstīju raibu cimdu” – iepazīsimies ar seniem pirkstu nosaukumiem, apskatīsim cimdu veidus un kādi bija cimdi Dienvidkurzemē, iepazīstināsim ar cimdu dāvināšanas tradīcijām, cimda adīšanas tehniku, secību, izmantotajiem etnogrāfiskajiem rakstiem, krāsām un to nozīmi.
 • Ar dzijas iegūšanas un sagatavošanas procesu, kā arī tās izmantojumu zeķu adījumos, piedāvājam iepazīties nodarbībā „Adiet, bērni, ko adiet, Vilkam zeķes noadiet…”
 • Senie svari un mēri – Nodarbība paredzēta, lai sniegtu skolniekiem zināšanas par senajiem mēriem un svariem, kā arī iemācīt mērīt gan tilpumu, gan garumu izmantojot antropometriskos mērus. Nodarbības ilgums 45 min., Mērķauditorija: 5.-6.kl.skolēni
 • Dedziet, tautas, gaišu guni – skolēni uzzinās, kas ir skals un skalturis, kā senatnē tika darinātas sveces, kas ir pertoleja un kāda izskatās petrolejas lampa. Nodarbības noslēgumā ikvienam būs iespēja izveidot pašam savu vaska sveci. Nodarbība piemērota 1. – 12. klašu audzēkņiem.
 •  „Izgrezno savu pūra lādi” – skolēnus iepazīstinās ar otējumiem un to nozīmi Dienvidkurzemes ļaužu dzīvē 19. gadsimtā. Nodarbība paredzēta 3. – 8. klašu skolēniem.
 • Vizuālās mākslas nodarbība muzejā – nodarbības mērķis ir iepazīties ar Liepājas muzeja aktuālajām mākslas izstādēm, tajā pārstāvētajiem māksliniekiem un darbiem. Nodarbība piemērota 1. – 5. klašu audzēkņiem.
 • Vai Tu zini, kas ir Latvija – valsts svētkiem veltītās nodarbības dalībnieki apgūst Latvijas valsts oficiālos simbolus – ģerboni, karogu un himnu, iepazīstas ar neoficiāliem simboliem – nacionālo upi, kokiem, putnu, ziedu, u.c. kas arī simbolizē Latviju. Nodarbība piemērota pirmsskolas un sākumskolas, 1.-6. klašu audzēkņiem.

Nodarbībām lūdzam pieteikties, zvanot pa tālruni +371 29605223, +371 63422604 vai rakstot elektroniski: maruta.eistere@liepaja.lv; liepajas.muzejs@liepaja.lv

Filiāle “Liepāja okopāciju režīmos” K. Ukstiņa ielā 7/9

Ekspozīcija „Liepāja okupāciju režīmos” atspoguļo 1939. gada Molotova-Ribentropa pakta un PSRS un Latvijas savstarpējās palīdzības līguma ietekmi uz Liepājas novada sabiedriski politisko, ekonomisko un kultūras dzīvi. Tajā parādīti nozīmīgākie Otrā pasaules kara notikumi Liepājā pirmās PSRS okupācijas, nacistiskās Vācijas okupācijas un otrās PSRS okupācijas laikā. Ekspozīcija arī atspoguļo Trešās Atmodas notikumus un Latvijas Tautas frontes (LTF) Liepājas pilsētas nodaļas izveidošanos un darbību.

Ekspozīcijā skatāmas arī divas nozīmīgas kolekcijas, kas vēsta par fotoaparātu (J. Lādīša kolekcija) un radioaparātu (A.Brikmaņa kolekcija) vēsturi.

Ieeja bez maksas.

Liepājas muzeja paspārnē darbojas arī Kurzemes tautas tērpu un informācijas centrs (KTTIC)

KTTIC veic tautastērpu saglabāšanu, seno prasmju apgūšanu un pielietošanu tautastērpu izgatavošanā. Centrs rīko izglītojošus seminārus Liepājā un novadā, kā arī sniedz individuālas konsultācijas, mūžizglītības programmas pieaugušajiem un muzejpedagoģijas nodarbības, piesaistot profesionālus lektorus, konsultantus amata meistarus. Pieteikšanās konsultācijām pie Kurzemes tautastērpu informācijas centra vadītājas Lias Monas Ģibietes zvanot:  +371 29144696.

Foto no Liepājas muzeja arhīva