Liepājas muzejs
Kūrmājas prospekts 16/18, Liepāja

PAR MUZEJU

Savrupmāju no 1900. līdz 1901. gadam cēlis Pauls Makss Berči pēc Berlīnes arhitekta Ernsta fon Īnes skicēm kā Kacenelsonu ģimenes rezidenci. Kopš 1935. gada ēkā atrodas Liepājas pilsētas muzejs. Muzeja ēka ir izcils 20. gs. sākuma Liepājas eklektisma arhitektūras paraugs. Kopā ar saimniecības ēku (pirmajā stāvā atradās ratnīca, bet otrajā – dzīvojamās istabas kalpiem) veido vienu no interesantākajiem Kūrmājas prospekta villu apbūves kompleksiem. Sarežģītas konfigurācijas divstāvu ēkas telpiskās uzbūves pamatā ir plaša, stāviem caurejoša halle ar galeriju, no kuras sasniedzamas pārējās telpas. Halle izceļas ar īpaši greznu kokgriezumos veidotu interjeru, galerijas margas izveidotas kā smailloka neogotikas arkāde, portālus rotā sandriki ar konsolēm. Iekštelpu interjeros atrodami  gan vācu renesances, gan baroka un rokoko stila paraugi.  Nama fasāde risinātas vēlās gotikas stila formās, veidojot to apmetumā. Mākslinieciski izstrādātas balkonu margas, zelmiņa augšējā kāpiena vainagojums, logailu augšdaļas.

Liepājas muzejs ir iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Liepājas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā un ir tā daļa. Liepājas muzejs ir nozīmīgs nacionālā kultūras mantojuma glabātājs un popularizētājs. Tā darbības pamatā ir krājuma komplektēšana, saglabāšana, izpēte un popularizēšana, kā arī ekspozīciju izveide un mākslas darbu izstāžu rīkošana.

LIEPĀJAS MUZEJA EKSPOZĪCIJAS

 • Liepājas novada senvēsture.
 • Liepāja Viduslaikos.
 • Liepāja 19.gadsimtā.
 • Koktēlnieka Miķeļa Pankoka (1894-1983) dzīve un daiļrade.
 • Dienvidkurzemes ļaudis, dzīve un darbs.
 • Latvijas Pagaidu valdības seši mēneši Liepājā.

CENAS

MUZEJA PAMATEKSPOZĪCIJU APMEKLĒJUMS – BEZ MAKSAS.

GIDA PAKALPOJUMI GRUPU EKSKURSIJĀM 

Grupai (līdz 10 cilvēkiem)

 • latviešu valodā – EUR 15.00
 • svešvalodā – EUR 20.00

grupai (11 – 35 cilvēki)

 • latviešu valodā – EUR 25.00
 • svešvalodā – EUR 30.00

tematiskās ekskursijas latviešu valodā – EUR 25.00

tematiskās ekskursijas svešvalodā – EUR 30.00

MUZEJPEDAGOĢIJAS NODARBĪBAS

 • muzeja telpās (līdz 25 cilvēkiem) – EUR 15.00
 • muzeja telpās (līdz 25 cilvēkiem) svešvalodā – EUR 17.00

PIEDĀVĀJUMI

IZGLĪTOJOŠAS PROGRAMMAS MUZEJĀ

Liepājas muzeja izglītojošo programmu piedāvājumu veido pastāvīgās nodarbības, kuras ir pieejamas visa gada garumā, kā arī sezonālās un konkrētām mākslas izstādēm izstrādātas nodarbības. Lai noskaidrotu aktuālo izstāžu un sezonālās muzejpedagoģiju programmas, kā arī lai pieteiktos, lūdzam zvanīt pa tālruni +371 29605223, +371 63422604 vai rakstīt elektroniski: anna.gruzdina@liepaja.lv; ieva.dzintare@liepaja.lv vai liepajas.muzejs@liepaja.lv

Pastāvīgi pieejamās Liepājas muzeja izglītojošās programmas:

 • Tiešsaistes nodarbība Gadskārtu ieražas Dienvidkurzemes sētā – pielāgojoties netradicionālajiem apstākļiem, Liepājas muzejā pieejama muzejpedagoģijas nodarbība, kas ļauj skolēniem attālināti viesoties apmeklētāju iemīļotajā ekspozīcijā “Dienvidkurzemes ļaudis, dzīve un darbs”. Nodarbība notiek ZOOM platformā, un tās laikā skolēniem muzejpedagoga pavadībā ir iespēja virtuāli izstaigāt muzeja telpas, iepazīstot senās latviešu tradīcijas un gadskārtu ieražas. Izmantojot tehnoloģiju sniegtās iespējas, skolēni nodarbības laikā var aktīvi iesaistīties nodarbības procesā, virtuāli atbildot uz jautājumiem un veicot praktisko uzdevumu, kā arī ielūkojoties dažādās ekspozīcijas telpās, tādējādi gūstot klātesamības sajūtu. Nodarbībā skolēni iepazīstas ar darāmo darbu kārtību senajā latviešu lauku sētā, ar gadalaiku ritumu un svētkiem, kas no tā izriet, pievēršot uzmanību tam, kāpēc konkrētie svētki tika atzīmēti un kas no tā visa ir saglabājies līdz mūsdienām. Nodarbības ilgums 1 stunda. Mērķauditorija: 4.-9.klases skolēni. Nodarbība ir iekļauta “Latvijas skolas soma” programmā.
 • Tiešsaistes nodarbība “Māksla man visapkārt”“Māksla man visapkārt” – tiešsaistes nodarbība, kuras ietvaros skolēniem muzejpedagoga vadībā ir iespēja  izzināt un iepazīties ar vizuālās mākslas žanru, tehniku un virzienu pamattēmām, sasaistē ar Liepājas muzeja krājumā esošajiem mākslas darbiem un pārstāvētajiem autoriem, kas citkārt muzeju apmeklētājiem nav publiski pieejami. Jaunā muzejpedagoģijas nodarbība ir iekļauta arī programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

Interaktīva stāstījuma un savstarpēju sarunu veidā skolēni muzejpedagoga vadībā iepazīsies ar vizuālās mākslas pamatprincipiem – žanru veidiem, tehniku, atveidojuma paņēmieniem, konkrētos izteiksmes veidus vērojot un atpazīstot Liepājas muzeja krājuma glezniecības piemēros un tādu autoru kā Ēvalda Dajevska, Valtera Uztiča, Artura Baumaņa, Skaidrītes Elksnītes kā arī Latvijas mēroga vizuālās mākslas dižgaru – Vilhelma Purvīša, Džemmas Skulmes darbos.

Nodarbības laikā skolēni veic patstāvīgu, iztēli un izzināto vizuālās mākslas pamatprincipu nostiprinošu aktivitāti, veidojot telpisku gleznas atveidu no sev apkārt mājas vidē esošajiem sadzīves priekšmetiem, par atveida paraugu izmantojot kādu no Liepājas muzeja krājumā esošajiem un nodarbībā iepazītajiem mākslinieku darbiem.  Tāpat, jaunā tiešsaistes nodarbība piedāvā nebijušu iespēju pastarpināti ielūkoties Liepājas muzeja gleznu krājumā, kas parasti apmeklētāju acīm nav pieejams.

Muzejpedagoģijas nodarbība veidota, balstoties Liepājas muzeja gleznu krājuma materiālā, vienlaikus veidojot sasaisti ar Latvijas Kultūras kanonā iekļautajām vērtībām un to aktualizēšanu jaunās paaudzes vidū.

 • Kurzemes sēta – nodarbības laikā skolēni tiek iepazīstināti ar Dienvidkurzemes sētu, tajā piederīgām ēkām, to funkciju, notiek grupu darbs ekspozīcijā “Dienvidkurzemes ļaudis, dzīve un darbs” un katras grupas apgūtās telpas prezentēšana. Nodarbības ilgums 45 min. Mērķauditorija: 5.-7.klases skolēni.
 • Izrakstīju raibu cimdu – iepazīstoties ar senajiem pirkstu nosaukumiem, tiek apskatīti cimdu veidi un raksti Dienvidkurzemes reģionā, iepazīstināsim ar cimdu dāvināšanas tradīcijām, cimda adīšanas tehniku, secību, izmantotajiem etnogrāfiskajiem rakstiem, krāsām un to nozīmi. Nodarbība piemērota 1. – 5. klašu audzēkņiem.
 • Vizuālās mākslas nodarbība muzejā – nodarbības mērķis ir iepazīties ar Liepājas muzeja aktuālajām mākslas izstādēm, tajās pārstāvētajiem māksliniekiem un darbiem. Katras nodarbības laikā skolēni sarunas laikā iepazīst mākslas pamatelementus, un nodarbības noslēgumā rada paši savu mākslas darbu. Nodarbība piemērota 1. – 5. klašu audzēkņiem.
 • Pagaidu valdības seši mēneši Liepājā – skolēni tiek aicināti caur muzejpedagoģijas programmu izzināt ekspozīciju “Latvijas Pagaidu valdības seši mēneši Liepājā”. Ekspozīcija “Latvijas Pagaidu valdības seši mēneši Liepājā” ir veltījums dramatiskajiem notikumiem, kuri risinājās pirms 100 gadiem, kad sarežģītos apstākļos 1918. gada 18. novembrī Rīgā tika proklamēta Latvijas Republika un iesākās cīņa par jaundibinātās valsts brīvību. Nodarbība paredzēta 9.-12. klašu skolēniem.
 • Nodarbība “Kas ir muzejs?” – jaunākajām grupām (pirmsskolas, 1.-4. kl.) skolēnus iepazīstina ar muzeja jēdzienu, muzeja uzdevumiem un profesijām, kas nepieciešamas muzeja darbā. Muzejpedagoga vadībā iepazīstas ar Liepājas muzeju, krājuma glabātāju, zāļu uzraugu, mākslinieka, vēsturnieka u.c. darbinieku darbu, izstaigājot muzeju un ieūkojoties vietās, kuras parasti apmeklētāja acīm nav pieejamas. Nodarbības noslēgumā nostiprinām iegūtās zināšanas ar atmiņas spēli par muzeja darbu un priekšmetiem. Savukārt 3.-9.kl. skolēnus iepazīstinām skolēnus ar muzeja jēdzienu, muzeja mērķiem un uzdevumiem, kā arī ar profesijām, kas nepieciešamas muzeja darbā. Muzejpedagoga vadībā iepazīstas ar Liepājas muzeju, tuvāk izzinot tieši krājuma glabātāja profesiju un darba ritmu, ieejot arī muzeja krājuma telpās, kur parasti apmeklētāji netiek ielaisti.

Filiāle “Liepāja okopāciju režīmos” K. Ukstiņa ielā 7/9

Liepājas muzeja filiālē „Liepāja okupāciju režīmos” skatāma izstāde “Dzīvesstāsti sarkanā terora ēnā”, kas tapusi, godinot to cilvēku piemiņu, kuru dzīves un dzīvības tika upurētas, padomju varai ienākot Latvijā, kā arī cienot un novērtējot cilvēkus, kas uzdrīkstējās stāties pretī padomju režīmam.

Izstāde izvietota visās muzeja filiāles pirmā stāva telpās un stāsta par notikumiem, kas aptver laika posmu no 1939. gada līdz pat Atmodas laika sākumam astoņdesmitajos gados un Latvijas Tautas frontes (LTF) Liepājas pilsētas nodaļas izveidošanos un darbību.

Liepājas muzejs speciāli šai izstādei no Latvijas Okupācijas muzeja saņēmusi dāvinājumā dzelzceļa vagona maketu, ar kādu Latvijas iedzīvotāji tika izsūtīti uz Sibīriju. Tas būvēts Rūjienā, SIA “Zaļās pēdas” darbnīcā. Izstādē tiek izmantotas arī  represēto un represiju aculiecinieku filmētās atmiņas no Latvijas Okupācijas muzeja audiovizuālā krājuma videoliecību kolekcijas. Izstāde tapusi ar Latvijas Okupācijas muzeja atbalstu.

Ieeja bez maksas.

Liepājas muzeja paspārnē darbojas arī Kurzemes tautas tērpu un informācijas centrs (KTTIC)

KTTIC veic tautastērpu saglabāšanu, seno prasmju apgūšanu un pielietošanu tautastērpu izgatavošanā. Centrs rīko izglītojošus seminārus Liepājā un novadā, kā arī sniedz individuālas konsultācijas, mūžizglītības programmas pieaugušajiem un muzejpedagoģijas nodarbības, piesaistot profesionālus lektorus, konsultantus un amata meistarus. Pieteikšanās konsultācijām pie Kurzemes tautastērpu informācijas centra vadītājas Lias Monas Ģibietes zvanot:  +371 29144696.

Foto no Liepājas muzeja arhīva