Livonijas ordeņa pilsdrupas
Bruņinieku iela 3, Valmiera

Iespējams, Valmieras  pili  sāka  celt  Zobenbrāļu ordenis  13. gadsimta  sākumā,  bet  varbūt,  ka to gadsimta   nogalē   sāka  būvēt  Livonijas ordenis. 1702. gadā  daļēji sabrukušo  pili ieņēma  Krievijas cara Pētera I karaspēks. Nav ziņu par Valmieras pils sākotnējo  izskatu, bet 16. gadsimtā  tās ārējie mūri veidoja neregulāru, kalna formai atbilstoši izstieptu daudzstūri. Dienvidrietumu   korpuss,   kura  otrā   stāvā   zālē 15.-16. gadsimtā,  iespējams, notika Livonijas landtāgi, līdz mūsdienām nav saglabājies.

Pils  arheoloģisko   izpēti   uzsāka   20.  gadsimta 30. gadu  beigās, meklējot  liecības, ka pirms tās šajā  vietā  atradies   latgaļu   Beverīnas  pilskalns. Izpēti turpināja 80.-90. gadu mijā, kad tika atsegti iepriekš nezināma, zviedru laikā būvētā  ziemeļrietumu  korpusa  pagrabi,  kas, nogalinot  vairākus cilvēkus, droši vien tika sagrauts, kad krievu karaspēks ieņēma  un nodedzināja  Valmieru. Pagrabu  un pazemes  ejas konservāciju pabeidza 2002. gadā.  Krievu literatūras  vēsturē  Valmieras pils tiek pieminēta  kā vieta, kur pie Polijas karaļa pārbēgušais karavadonis  kņazs Andrejs Kurbskis rakstīja atmaskojošas vēstules Krievijas caram Ivanam Bargajam.

Stāstus par Valmieras Livonijas ordeņa pilsdrupām noklausies bez maksas, izmantojot Valmieras audiogidu: http://visit.valmiera.lv/lv/iepazisti/audiogids/

Foto no Valmieras TIC arhīva.