Ludzas Novadpētniecības muzejs
Kuļņeva iela 2, Ludza

PAR MUZEJU

Viens no eksponātiem bagātākajiem Latgales muzejiem ar plašu brīvdabas ekspozīciju.

Muzejā atrodas materiāli par novada vēsturi, atrodami arī novada amatnieku un mākslinieku darbi.

Šeit skatāma pastāvīga ekspozīcija “Varoņa atgriešanās mājās”, veltīta 1812. gada Tēvijas kara varonim, Grodņas huzāru pulka šefam, ģenerālmajoram Jakovam Kuļņevam.

MUZEJA EKSPOZĪCIJAS

Dabas ekspozīcija

Dabas ekspozīcijā muzeja apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar Austrumlatvijas dabu. Ekspozīcijā atainoti četri no novadam raksturīgākajiem biotopiem: “Mežs”, “Pļava”, “Purvs”, “Ezers” un „Cilvēka mājoklis un dārzs ”.

Dabas nodaļas mākslinieciskais risinājums, kā arī tās oriģinālais apgaismojums, pārvērš ekspozīcijas apmeklējumu par aizraujošu ceļojumu noslēpumainās dzīvās dabas valstībā.

Vēstures ekspozīcija

Muzeja  Vēstures ekspozīcija atspoguļo Ludzas novada  vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz 1917.gadam.

Šeit sīkāk var iepazīties ar sekojošajām tēmām:

 • seno mednieku un zvejnieku dzīvesveids Lielā Ludzas ezera krastos;
 • Kaula, krama un  akmens rīku izgatavošana un to pielietojums medībās un zvejā;
 •  Akmens laikmeta keramikas atradumi;
 • 7-13.gs. Latgaļu kapulauki: Ludzas Odukalns, Kivtu, Pildas, Ņukšu, Mērdzenes, Dzērves.
 • Seno Latgaļu rotas, apģērbs un ieroči.
 • Viduslaiki Ludzas novadā;
 •  Ludzas novads Krievijas impērijas sastāvā

CENAS

Muzeja visu ekspozīciju un izstāžu apmeklējums:

 • pieaugušiem – 2.00 EUR
 • skolēniem – 1.00 EUR

Ekspozīcijas apmeklējums:

 • pieaugušiem – 0.75 EUR
 • skolēniem – 0.50 EUR

Izstādes apmeklējums

 • pieaugušiem – 0.50 EUR
 • skolēniem – 0.25 EUR

Gida pakalpojumi muzejā (grupa līdz 30 cilv.):

 • latviešu, krievu valodā – 10.00 EUR
 • angļu valodā – 15.00 EUR

Muzejpedagoģisko programmu apmeklējums (katram dalībniekam):

 • mācību iestažu audzēkņiem – 0.50 EUR
 • pirmsskolas vecuma bērniem – 0.25 EUR

IZGLĪTOJOŠAS PROGRAMMAS

Meža putni – programmas laikā skolēni iepazīstas ar Latvijas meža putniem un to dzīvesveidu.

Dzīvnieku valstī – programma dod priekšstatu par Latvijas savvaļas dzīvniekiem un to dzīvesveidu, attīsta bērnu komunikatīvās spējas (darboties grupās, izteikt savu viedokli, uzklausīt citus).

Gadskārtu svētku programmas –  latviešu gadskārtu svētku programmas “Meteņi Latgales sētā”, “Lieldienas Latgales sētā”, “Miķeļdiena Ludzas muzejā” un “Mārtiņdiena Latgales sētā”. Programmām var pieteikties nedēļu pirms minētu gadskārtu svētkiem.

Latvijas putnu sugu daudzveidība – programma sniedz dalībniekiem ziņas par Latvijas putniem, to dzīvesveidu un barību. Skolēni darbojas grupās un izpilda dažādus interaktīvos uzdevumus. Šo uzdevumu mērķis ir attīstīt skolēnu iemaņas (lasītprasmi), kā arī loģisko domāšanu un spēju strādāt komandā. Vielas uztveršanu atvieglo audio ieraksti.

Viduslaiki Ludzas novadā  Programmas ilgums – 40 min.

Programma paredzēta pamatskolas vecāko klašu un vidusskolas klašu audzēkņiem. Programmas norises vieta – Viduslaiku ekspozīcijas telpa, kurā izvietotie muzeja krājuma priekšmeti ir labs uzskates materiāls minētās tēmas iepazīšanai. Programmas mērķis –  dot priekšstatu par cilvēku dzīvesveidu un nodarbošanos viduslaikos, kā arī veidot skolēniem izpratni par viduslaiku notikumiem Ludzā no 13. gs. – 16. gs.

Foto no Ludzas TIC arhīva.