Mēru muiža un Smiltenes novada muzejs
Mēri, Bilskas pagasts, Smiltenes novads

PAR MUIŽU

Tagadējo muižas kungu māju tās īpašnieks Jākobs Hekers cēlis neorenesanses stilā 1907. gadā, iespaidojoties no vēlīnā vācu manierisma. Tai ir glezniecisks siluets, iespaidīgi izmēri, celtnes būvapjomu veido divi ar stāviem zelmiņiem rotāti nevienāda lieluma flīģeļi, augsts kārniņu jumta segums ar masīvu kvadrātisku torni un jumta izbūvēm. Pilij bijuši grezni interjeri, no kā saglabājušās durvis, koka apšuvuma paneļi, griestu apdare kokā.

1926. gada vasarā muižas pils pārbūvēta skolas vajadzībām, kas šobrīd vairs nedarbojas. No 2011. gada muižas telpās darbojas Smiltenes novads muzejs, kurā ir aplūkojama novadpētniecības ekspozīcija un Birzuļu pamatskolas muzeja ekspozīcija. Muzeja izstāžu zālē regulāri apskatāmas jaunas izstādes.

Muižas skaistumu vairo ap to izveidotais parks, kura teritorijā aug viens no lielākajiem ozoliem Latvijā, bet pēc vainaga lieluma (30x30m) lielākais Baltijā.

MUZEJA PASTĀVĪGĀ EKSPOZĪCIJA

Smiltenes novada medicīnas vēsture un muzeja pirmsākumi – jaunā ekspozīcija tapusi, godinot un novērtējot dakteru Krūmalu ieguldījumu Smiltenes kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšanā, vākšanā un saglabāšanā, radot priekšnosacījumus Smiltenes novada muzeja izveidošanai.

Ekspozīcijā realizēts viens no galvenajiem uzstādījumiem – izveidot mūsdienīgu ekspozīciju, kurā izmantoti dažādi multimediji un inovatīvas tehnoloģijas, lai jaunā ekspozīcija būtu interesanta dažādām paaudzēm un nezaudētu savu pievilcību arī pēc vairākiem gadiem. Muzeja eksponātu klāsts kombinēts ar moderniem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem un tehnoloģijām – video projekcijām un animācijām, novatorisku grafisko dizainu, skārienjūtīgā ekrāna programmā aplūkojams izglītojošs informatīvais materiāls.

IEEJAS MAKSA

  • Pieaugušajiem – 1,50 eiro,
  • Skolēniem – 1,00 eiro

Iespējams norēķināties tikai ar skaidru naudu.

Foto no Smiltenes TIC arhīva.