Ontana i Annes parks
Tilžas iela (pretī Mūzikas un mākslas skolai- Tilžas 17), Baltinava

Parks tapis pateicoties biedrības „Jaunieši Baltinavai” iniciatīvai, realizējot projektu „Tev, man un visiem mums- lai top Baltinavā”. Ideja par parka izveidi radās biedrībai „Jaunieši Baltinavai”, kas vēlējās sakopt sava dzimtā novada kultūrvēsturiskās vietas, kurām senču atmiņās ir liela vērtība. Viena no šādām vietām bija Baltinavas Vecais parks, kas gadu gaitā bija zaudējis savu agrāko spožumu, slēpjot to aiz aizaugušiem upes krastiem. Un, pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda sniegtajam atbalstam, biedrībai „Jaunieši Baltinavai” bija iespēja īstenot savas ieceres.
Parkā izveidots bruģa celiņš un pazīstamās izrādes „Ontona i Annes” personāžu silueti, pie kuriem var nofotografēties, iejūtoties lugas varoņu tēlos. Uzbūvēta lapene, kas ir lieliska atpūtas vieta parka apmeklētājiem, uzstādītas šūpoles un foto rāmis dabā, kas ļauj iemūžināt sevi, ģimeni un draugus lieliskas fotogrāfijas, kā arī izgatavoti soli un ugunskura vieta patīkamas atmosfēras radīšanai.

Foto no Baltinavas TIC arhīva.