Pāvilostas Lielais akmens (Jūrakmens)
Pāvilosta

50m no krasta, jūrā, viļņi apskalo Pāvilostas Lielo akmeni (Jūrakmeni) – lielāko jūrakmeni Baltijas jūras Kurzemes piekrastē. Tā augstums virs grunts 3,5m (ūdenī 1,5m), apkārtmērs ir 15m. Padomju laikā šis akmens bija robežzīme, jo civiliedzīvotāji gar jūras krastu drīkstēja pārvietoties no Ziemeļu mola līdz Lielajam akmenim.

 

Foto: Vizma Ģēģere