Pedeles dabas taka un lapene Putraskalnā
No Sēlijas ielas tilta, Valka

Pedeles dabas taka atrodas Valkas un Valgas pilsētā abos Pedeles upes krastos pie Latvijas–Igaunijas robežas.

Valgas pusē takas kopējais garums abos virzienos ir apmēram 5 km. Valkas pusē viena krasta takas garums ir 350 m. Izveidoti pastaigu celiņi, soliņi atpūtai un lapene.

Lapene atrodas Putraskalnā Pedeles upes kreisajā krastā pie Sēlijas ielas tilta, pretī bijušajam baronu Vrangeļu namam (Rīgas iela 2). No Putraskalna lapenes paveras ainava uz Pedeles upi divās valstīs, kā arī skats uz Valku un Valgu.

Paugura nosaukuma Putraskalns (igauniski – Pudrumägi; vāciski dēvēts – Buttersberg) izcelsme varētu būt saistīta ar avotiem, kas tā virsotnē pavasaros veido purvainu vietu.

Teika vēsta:

Senāk igauņiem ar latviešiem bijuši lieli kari. Reiz latviešu karapulks nonācis līdz robežai un ap­meties kalnā atpūsties. Vārījuši lielu katlu ar put­ru, lai tiek spēks karot. Pulciņš igauņu tikmēr sa­nākuši kopā, noliekuši pie zemes prāvu koku, uztai­sījuši milzīgu lingu un laiduši uz latviešu nometnes pusi ar akmeni. Smagais akmens trāpījis taisni paša katlā, tā, ka visa putra izšļakstījusies. Arī karo­šana līdz ar to izjukusi. No tā laika kalna virsa bieži vien staigna, kur jāmaisās reizēm kā pa put­ru. Tā ari paugurs iesaukts par Putraskalnu.

 Teika pierakstīta 1948. gada augustā, teicējs valcēnietis V. Auniņš.

Foto no valkas TIB arhīva.