Pēterezera dabas taka
Dundagas novada Dundagas pagasts
Šī taka Jūs vedīs pāris tūkstošus gadu senā vēsturē – tā izvietota pāri kangaru mugurām un vigu vēderiem. Kangari ir senas kāpas un vigas ir mitras starpkāpu ieplakas. Šāds komplekss radies laikos kad šeit vēl viļņojās jūra.
Pavasaros un rudeņos vigas piedzīvo pārvērtības – tās pieplūst ar ūdeni un kļūst par maziem sezonāliem ezeriņiem. Kādu brīdi Pīļu dīķa viga ir bijusi uzpludināta, bet nu jau ūdeņi nolaisti un viga atstāta dabisko plūdmaiņu varā.
Taka aizvedīs līdz Pēterezeram, pa ceļam šķērsojot bijušā šaursliežu dzelzceļa paliekas.
Pastaigu iespējams turpināt pa ezera purvaino krastu, kur atrodamas vairākas aizsargājamas augu sugas.
Takas garums – 3,4 km.
Foto Ainars Gaidis