Preiļu muižas komplekss ar parku.
Preiļi

Preiļu vēstures mantojuma lielākais lepnums ir Preiļu muižas komplekss ar skaisto parku.

Līdz mūsdienām saglabājušos romantiskā ainavu dārza veidolu Preiļu parks ir ieguvis 19.gs vidū un vēl šodien tas ir viens no ievērojamākajiem Latvijas lauku parkiem. Parka platība ir 41 ha, no kuriem apmēram 13 ha aizņem parka dīķi un kanāli, te aug 25 sugu koki un krūmi, to vidū vairāki dižkoki. Preiļu parks ir lielākais ainavu parks Latvijā, pilsētas teritorijā.

Preiļu muižas apbūve ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Arī katrs elements atsevišķi: pils, kapela, stallis, vārti, vārtsarga namiņš, parks ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi.

Jau 3 gadus notiek pils atjaunošanas darbi. Ieeja pilī ir aizliegta, bet pieejamas ekskursijas pa parku un pils apkārtni.

Spēle – pārgājiens “Preiļu parka Dižkoku taka”.

 

Foto Anatolijs Jakovļevs un no Preiļu TIC arhīva.