Putnu vērošanas torņi dabas parkā “Engures ezers”
Ķūļciema pagasts, Talsu novads

Dabas parka „Engures ezers” putnu vērošanas torņi laivu bāzē „Mazsaliņas”, atpūtas bāzē „Bebri” un pie Engures Ornitoloģisko pētījumu centra bāzes.

Foto no Talsu TIC arhīva