Raganu katls
Siguldas novads, Nurmižu gravas rezervāta teritorija

 Raganu katls atrodas uz ziemeļiem no Siguldas Nurmižu gravu rezervātā netālu no Daudu mājām un upes Dauda.

Aizsargājams dabas objekts. Raganu katls ietilpst Gaujas nacionālā parka Nurmižu gravu rezervāta zonā, kuru var apmeklēt tikai zinātniski pētnieciskos nolūkos ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālu atļauju. Tāpēc Raganu katlu var apskatīt vienīgi no kanjona augšējā skatu punkta.

Raganu katls ir milzīga sulfozijas piltuve jeb grava, kura izveidojusies dažādu ūdensteču darbības rezultātā. Šī grava no ielejas puses izveidojusies kā daļēji nošķelts 30m augsts un 20m plats cilindrs. Klinšu sienu maksimālais augstums ir 20 metri. Tā iekšpuse atgādina ģeoloģijas muzejā izvietotu panorāmu, kas raksturo iežu sagulumu, slāņu uzbūvi, iežu slāņojumu un krāsu izmaiņas.

Raganu katla smilšakmenī atsedzas Gaujas un Amatas svītas slāņi, kuros vijas sarkanas mālu iegulu un aleirolītu josliņas. Raganu katla rietumu malas lejasdaļā ir neliela, skaista ala, no kuras iztek neliels strauts. Raganu katls pazīstams kā filmas „Būris” uzņemšanas vieta, par ko liecina smilšakmenī atstātais metāla būris.

Raganu katla augšējā malā izveidojies neliels izteikti sezonāls ūdenskritums. Katla ārējo malu pāršķeļ no nogāzes plūstošā strauta gultne, kas noslēdzas ar šo ap 2.7 m augsto ūdenskritumu.

Gravas iespaidu mazina aktīvs erozijas process kā arī daudzie nogruvumi un dubļi. Lielākie smilšakmens atsegumi ir abās Raganu katla malās, savukārt augšdaļā tie ir nelieli. Stingri aizliegta pārvietošanās un fiziska iedarbība uz katla iežu virsmām.

Šeit maršruts https://tourism.sigulda.lv/userfiles/content/attachment/1592283132959.pdf

Foto no Siguldas TIC arhīva.