Rojas Jūras zvejniecības muzejs
Selgas iela 33, Roja, Rojas novads

PAR MUZEJU

Rojas Jūras zvejniecības muzeja interaktīvā ekspozīcija aizvedīs ceļojumā dažādos vēstures laika posmos, iepazīstot burinieku būves laikmetu, kuģotāju dzimtas, burinieku būves tradīcijas un Krišjāņa Valdemāra devumu Latvijai un Rojas novadam, izzinot zvejnieka aroda sūrumu un zvejnieka kolhoza “Banga” uzvaras gājienu padomju okupācijas gados. Un vēl,- kas ir Latvijas zelts?  Tas viss un vēl daudz kas cits Rojas muzejā.

Pie muzeja izveidota labiekārtota teritorija ar āra ekspozīciju, brīvdabas estrādi un stāvlaukumu.

PIEDĀVĀJUMS

Ekskursija ar gidu.

Latviešu, krievu, angļu un vācu valodās

Muzejpedagoģiskās nodarbības skolēniem (latviešu valodā, nepieciešamības gadījumā bilingvāli):

Muzejpedagoģiskās programmas ietvertas programmā “Latvijas skolas soma”.

 1. Mana novada muzejs” (pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un sākumskolas skolēniem).

Nodarbībā tiek iepazīti jēdzieni “muzejs”, “muzeja krājums”. Atraktīvi piedaloties ekskursijā, minot mīklas, spēlējot saskarsmes spēli un veidojot kolāžu, bērni uzzina, ko nozīmē, kā radies vārds “Roja”. Ar rotaļu palīdzību, darbojoties grupā un individuāli, bērni mācās ievērot un izzināt uzvedības normas sabiedriskās vietās. Tiek gūts ieskats novada vēsturē. (Cena – 1, 00 EUR no audzēkņa/ skolēna, pavadošajiem skolotājiem – bez maksas).

2.“Burinieku būve un zvejniecība Rojas piekrastē 19.gadsimta beigās un 20.gadsimta sākumā” (sākumskolas un pamatskolas skolēniem).

Nodarbībā skolēni iepazīst Rojas novada vēsturi 19.gs. beigās un 20.gs. sākumā, iepazīstot galvenās iedzīvotāju nodarbes un tradīcijas – burinieku būvi un zvejniecību. Darba formas nodarbībā – stāstījuma klausīšanās, animācijas filma par burinieku būvi, atraktīvs – radošs darbs grupās. (Cena – 1, 00 EUR audzēknim/ skolēnam, pavadošajiem skolotājiem – bez maksas).

 1. Interaktīva un izzinoša pastaiga “Ciems pie jūras”. (pamatskolas un vidusskolas skolēniem)

Interaktīva ekskursija Rojas muzejā un pārgājiens pa Roju. Skolēni iepazīst Rojas ciema seno apbūvi, kultūrvēsturiskās vietas, piejūras krasta procesus, kas ietekmē vietējo iedzīvotāju ikdienu, kā arī apmeklē Rojas ostu, lai noskaidrotu tās ietekmi uz ciema iedzīvotāju dzīvi no sendienām līdz pat mūsdienām. (Cena – 2,00 EUR skolēnam, pavadošajiem skolotājiem – bez maksas).

 1. Interaktīva un izzinoša pastaiga “Rojas osta”. (pamatskolas un vidusskolas skolēniem)

Interaktīva ekskursija Rojas muzejā un pārgājiens uz ostu. Osta un tās funkcijas. Rojas ostas veidošanās no sendienām līdz pat mūsdienām, ģeogrāfiskais novietojums. Iespēja iepazīt ostas industriālo teritoriju, infrastruktūru, izzināt ostas funkcijas. (Cena – 2,00 EUR skolēnam, pavadošajiem skolotājiem – bez maksas).

 1. Orientēšanās spēle “Roja” (sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolēniem).

Atraktīva un izzinoša spēle Rojas muzejā un Rojas kultūrvidē, iepazīstot Rojas novadu no sendienām līdz mūsdienām, uzzinot kā vēsturiskie un ģeogrāfiskie procesi ietekmējuši Rojas ciema attīstību un cilvēku ikdienu un nodarbošanos. (Cena – 2,00 EUR skolēnam, pavadošajiem skolotājiem – bez maksas).

Rojas muzeja filiāle “Kaltenes klubs”

 1. “Mācies dabā – mītiem un leģendām apvītā dabas taka “Kaltenes kalvas” (1. – 4. klašu skolēniem).

Iespēja iepazīt dažādas koku sugas, augus, uzzināt, kas ir dižkoks, iemācīties mērīt kokus, kā arī uzzināt, kas dzīvo kokos. (Cena – 2, 00 EUR skolēnam, pavadošajiem skolotājiem – bez maksas).

CENAS

Ieejas maksa muzejā (individuālais apmeklējums):

 • skolēni, studenti – 0,50 EUR,
 • pieaugušie – 1,00 EUR.

Ekspozīcijas apskate ar gidu latviešu valodā:

 • Grupām līdz 10 personām – 3,00 EUR,
 • Grupām vairāk par 10 personām – 5,00 EUR

Ekspozīcijas apskate ar gidu svešvalodā:

 • Grupām līdz 10 personām – 6,00 EUR,
 • Grupām vairāk par 10 personām – 10,00 EUR.

Foto no Rojas Jūras zvajniecības muzeja arhīva, Alise Luuse un Anita Steinberga.