Salacgrīvas muzejs. Zutiņš murdā
Sila 2, Salacgrīva

PAR MUZEJU

Salacgrīvas muzejs dibināts 1998.gadā un darbojas kā novada vēstures centrs vietējiem iedzīvotājiem, tūristiem un vēstures pētniekiem. Tas aptver Salacgrīvas pilsētu un tās apkārtni, kurā iekļaujas vēsturiskās  Svētciema un Salacas pagasta teritorijas. Muzejā tiek vāktas ziņas un glabājas materiāli par zveju un zvejniekiem Ziemeļvidzemes jūras piekrastē un Salacas upes lejtecē, par seno nēģu zveju ar tačiem, par Vecsalacas un Svētciema muižu vēsturi, uz kuru zemēm izveidojusies Salacgrīva,  par pilsētas ekonomisko un politisko dzīvi, apkārtnes skolām, baznīcām un draudzēm, par salacgrīviešiem, kas dara godu pilsētai un novadam un pazīstami ar saviem nopelniem pedagoģijā, zinātnē, kultūrā un mākslā,  uzņēmējdarbībā, politikā un tautsaimniecībā.

IZSTĀDES UN EKSPOZĪCIJAS

Pastāvīgā ekspozīcija Zutiņš murdā ir stāsts par zvejas vēsturi un tradīcijām Vidzemes jūrmalā, par gadsimtiem seno nēģu zvejas metodi, kad upei pāri tiek būvēts aizsprosts jeb tacis, un nēģi ķer nevis ar murdu bet puņģi. Zutiņš ir tas pats nēģis, tikai vārds ar senāku izcelsmi un plaši lietots Salacgrīvas pusē.  Tā mūsdienās runā un zvejo vienīgi pie mums. Te var uzzināt arī par to, kā zvejnieki Kuivižu ciemā līdzīgi zvejnieka dēlam Oskaram  Viļa Lāča romānā atklāja lašu murdu zveju. Tas ir stāsts ar  galveno akcentu uz 3 vērtīgākajām zivju sugām Salacas upē un jūrā – nēģiem, lašiem un zušiem.

Virtuālā ekspozīcija Salacgrīvas muzeja dārgumi caur fotogrāfijām un interaktīvi iepazīstina ar novadu  senāk un tagad.

Izstāde Arvīds Šimis. Kāda ūdenstorņa laikmeta beigas. Fotogrāfijas.

PIEDĀVĀJUMS

  • Noskatīties filmu No eglēm līdz nēģiem (20 min) un gūt priekšstatu par nēģu zveju Salacā
  • Salīmēt senu fotogrāfiju – salikt puzli ;
  • Pašam iesist – būvēt taci;
  • Ieaust strīpu lupatu deķī;
  • Nofotografēties muzeja retro fotosalonā Liel-SalazeUzmanību!!! Jāņem līdz savs fotoaparāts!
  • Ieklausīties gida stāstījumā vai piedalīties sarunā un diskutēt  muzeja apskates laikā.

CENAS

  • Skolēniem – 0,60 EUR
  • Pieaugušajiem – 1,00 EUR
  • Pirmsskolas vecuma bērniem ieeja brīva