Savvaļas zirgi un govis dabas parkā “Engures ezers”
Krievrags, Ķūļciema pagasts, Talsu novads

Dabas parkā „Engures ezers” savvaļas lopu aplokos Krievragā un pie Engures Ornitoloģisko pētījumu centra bāzes ganās vairāk kā 50 savvaļas liellopi – Latvijas zilās govis, Šarolē unHailandes liellopu šķirnes lopi, kā arī Polski Conic šķirnes zirgi.