SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parks “URDA”
Daibe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads

Bērnu un jauniešu vides izglītības programma DTP “URDA”

ZAAO vides izglītība ir vērsta uz sabiedrības izglītošanu, informēšanu un līdzdalību vides kvalitātes uzlabošanā savā dzīves vietā. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu un piesārņojuma samazināšanu apkārtējā vidē, nozīmīga ir jaunās paaudzes izglītošana, jo vides apziņas veidošanā pamat attieksme, tradīcijas tiek veidotas bērnībā, pārņemot pieredzi un iegūstot zināšanas.

Mācību programma padziļināti nodrošina zināšanas par dabas sistēmām un procesiem, kā arī cilvēka un vides mijiedarbību. Programmas mācību satura apguve balstīta uz praktisku iemaņu apguvi un pētniecisko prasmju pilnveidošanu.

Nodarbībās tiks izmantotas dažādas metodes un paņēmieni: pētījumi dabas takā, ekskursija RAAC “Daibe”, eksperimenti, praktiskie darbi, vides spēles u.c, aktivitātes dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”.

Šajā mācību gadā nodarbību tēmas ir sadalītas atbilstoši dabas stihijām: “Zeme” (septembris – oktobris), “Uguns” (novembris – janvāris), “Gaiss” (februāris – marts) un “Ūdens” (aprīlis – maijs).

Apskatot šīs tēmas, mēs piedāvājam uzzināt kādus resursus mēs varam iegūt, kur tie sastopami, kāpēc tie jāsaudzē un kā šos resursus izmatot otrreizējā lietošanā. Pievēršot uzmanību izmaiņu ietekmei uz klimata pārmaiņām, iepazīstinot ar bioloģisko daudzveidību un paskatoties uz atkritumiem kā uz resursu.

Izglītības iestādēm tiek piedāvāta iespēja apgūt visu tēmu kompleksi (nodarbību garums 4 mācību stundas) vai arī apmeklēt DTP “URDA” vai RAAC “DAIBE” atsevišķās ekskursijās.

Ja plānojat pie mums doties ciemos, tad lūgums ar mums sazināties un pieteikt savu apmeklējumu iepriekš.

2018./19. mācību gada sākumā atvērsim savu jauno mājaslapu, kur būs pieejama visa informācija par un ap mūsu piedāvājumiem.

Gaidīsim Jūs ciemos!

Foto no uzņēmuma privātā arhīva