Skatu tornis “Viņķu kalnā”
Viņķi, Jaunpiebalga

Jaunpiebalgas tūrisma apskates objekts, kurā uzkāpjot novada iedzīvotājiem, kā arī tuviem un tāliem viesiem ir iespēja paskatīties uz Jaunpiebalgas novada skaisto, pakalniem bagāto ainavu no augšas.
Jaunpiebalgas skatu tornis uzbūvēts 17.8 m augstumā, kura konstrukcija apdarināta ar mākslinieces Sandras Strēles latviešu zīmju un rakstu gleznojumiem uz plaknēm, kas ietver sevī vēstījumu.

Foto no Jaunpiebalgas novada arhīva.