Skrīveru meteoroloģiskā stacija
Sporta iela 31a, Skrīveri, Skrīveru novads

Skrīveru meteoroloģiskā novērojumu stacija darbu uzsāka 1940. gadā, kopš pirmsākumiem stacijā tiek veikti kā automātiskie, tā arī manuālie mērījumi. Iegūtie novērojumu dati tiek izmantoti klimata izpētei, prognožu sastādīšanai, pakalpojumu sniegšanai organizācijām, kā arī starptautisko projektu nodrošinājumam u.c. mērķiem.

Skrīveru meteoroloģiskā stacija iekļauta Pasaules meteoroloģijas organizācijas un Eiropas meteoroloģijas dienesta tīklos.

Laika prognožu veidošana ir sarežģīts process, kuram nepieciešama tehnika, specifiskas zināšanas un mērierīces, kas palīdz šos procesus apvienot.

Lai interesentiem būtu iespēja uzzināt detalizētu informāciju par stacijas darbību, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs piedāvā divreiz mēnesī: sestdienās pulksten 13.00 iepazīties ar meteoroloģiskās stacijas darba ikdienu.

Ekskursijas saskaņojamas zvanot pa tālruni 65197422