Stiglovas grava
c. Stiglova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads

Dabas taka ved gar gravu, kur var ieraudzīt  3-4 m augstus smilšakmens atsegumus. Šajā apkārtnē  sastopamas ~ 60 augu sugas. Stiglavas grava ir ģeoloģiskais dabas piemineklis (īpaši aizsargāja teritorija). Smilšakmeni veidojušies ūdens straumju ietekmē seklas jūras apstākļos pirms ~375 miljoniem gadu.

Foto no Viļakas TIC arhīva.