Tanīsa kalns
Tanīsa kalns, Cēsu iela, Rauna

Tanīsa kalns jeb Tanīsa pilskalns ir pilskalns Raunā, kurš atrodas pie Līčupes ietekas Raunas upē, Raunas upes labajā krastā un ceļa Priekuļi—Rauna (P28) kreisajā pusē.
Tanīsa pilskalns bija viens no lielākajiem un visvairāk nocietinātajiem seno latgaļu pilskalniem. Kalns ticis apdzīvots jau kopš 6. gadsimta pirms mūsu ēras. Pastāv iespēja, ka šeit varētu būt bijusi Satekles pils, kurā valdīja seno latgaļu virsaitis Rūsiņš.
Vieni no apjomīgākajiem arheoloģiskajiem izrakumiem pilskalnā notika 1927. gadā arheologa Franča Baloža vadībā. Pilskalna ziemeļaustrumu daļā tika uzieta koka celtne ar divām dzīvojamām telpām un krāsni priekštelpa. Celtne ir attiecināma uz 11.—13. gadsimtu. Tiek uzskatīts par vienu no iespējamām vietām, kur atradusies Beverīna.
Kalna augstums ir 60 metri virs jūras līmeņa un 25 metri virs Dzirnezera līmeņa. Kalna 100 metrus garā un 30 metrus platā virsma ir nolīdzināta, kalna malas pastāvinātas. Virsmas ziemeļaustrumu galā 3 metrus augsts valnis, bet dienvidrietumu nogāzē – pusmetru augsts valnis. Kalna dienvidaustrumu malā izveidota apmēram 25 metrus plata terase. Pret upi vērstajā nogāzē ir neliela ala.
Tanīskalns ir valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis (aizsardzības numurs: 542).

Foto no Raunas TIC arhīva.