Tilts uz nekurieni
Sāti, Irlavas pagasts, Tukuma novads

“Tilts uz nekurieni” atgādina par kādreiz iecerēto Tukuma – Kuldīgas šaursliežu dzelzceļa būvi, kas tika uzsākta jau Latvijas Republikas laikā 20.gadsimta 30.gadu beigās, inženieris P. Pavulāns. Taču cilvēku atmiņā tas iespiedies kā vācu kara laika piemiņas vieta, jo to mēģināja turpināt un pabeigt vācu vara 40.gados, bet nepabeidza. Dzelzceļa būvi pārtrauca Otrais pasaules karš, bet tilts kuru uzcēla nenojaukts palicis pļavas vidū līdz pat mūsdienām. Tas ir tilts, kas neved nekur.

2008.gadā tilts uz nekurieni iekļauts Eiropas kultūras mantojuma sarakstā “Neparastais kultūras mantojums”.

Lai tiltu apskatītu, autotransportu aicinām novietot pie keramiķa Uģa Daiņa keramikas darbnīcas “Upmalnieki” ceļa otrā pusē un tad ļauties tilta apskatei. Pateicībā ar drošu auto novietošanu aicinām iegriezties arī keramikas darbnīcā iepazīties ar keramiķa veikumu.

Foto no Tukuma TIC arhīva.