Varakļānu pils. Varakļānu novada muzejs
Pils iela 29, Varakļāni

PAR PILI un PARKU

 Varakļānu pils celta 1783. – 1789. gadam Romas Svētās impērijas grāfam Mihaelam Janam fon der Borham, pēc Latgalē uzaicinātā itāļu Arhitekta Vinčenco Macotti projekta. Tā ir izcils un agrīns klasicisma stila paraugs Latvijas būvmākslā. Grāfs M.J. Borhs 18.-19. gs. bija nozīmīga persona – Polijas Seima loceklis un ģenerālkvartīrmeistars, kā arī izcils dabaszinātnieks – studējis mineraloģiju, ģeoloģiju, interesējies par literatūru un mākslu.

No 1921. gada līdz 1940. gadam pils ēkā darbojās Varakļānu Valsts ģimnāzija, līdz ar to pils telpas tika piemērotas skolas vajadzībām. 2. Pasaules kara laikā pili stipri izpostīja, tajā bija iekārtota karavīru novietne. Līdz 1960. gadam turpināja darboties Varakļānu vidusskola. Kopš 1997. gada pils telpās darbojas Varakļānu Novada muzejs.

Varakļānu pils parks izveidots 18.gs. beigās paralēli pils celtniecībai –  pēc itāļu arhitekta un dārzu mākslinieka V. Macotti projekta. Tas ir viens no pirmajiem dokumentāli datētajiem romantiskā stila ainavu parkiem Latvijā, kā arī vienīgais parks Latvijā, kuru simetriski no visām pusēm ietver trijkāršo liepu aleju rindas. Parkā ir bijuši paviljoni, dīķi, arkveida tiltiņi, mākslīgi veidotas salas, lauces, pieminekļi un skulptūras, dažādi svešzemju koki, krūmi un košumaugi. Parka malā atradās  oranžērija, kur tika audzēti dažādi eksotiski augļi – vīnogas, apelsīni, mandarīni u.c.

PIEDĀVĀJUMS un CENAS

Ieejas maksa muzejā

  • skolēniem –  0,50 EUR
  • pieaugušajiem – 1,00 EUR
  • bērniem līdz 7 gadu vecumam, bez vecāku aizgādības palikušiem bērniem,Varakļānu novada skolu audzēkņiem mācību gada laikā, cilvēkiem ar invaliditāti, grupu  vadītājiem (sākot no 10 cilvēkiem)- bez maksas

Ekskursijas ar gidu

  • pa muzeju: latviešu valodā – 5,00 EUR; krievu, angļu, vācu valodās – 10,00 EUR
  • pa muzeju un parku: latviešu valodā – 10,00 EUR; krievu, angļu, vācu valodās – 15,00 EUR

Muzejpedagoģiskās programmas

”Bez pagātnes nav nākotnes” (programma paredzēta no 1.-12. kl.)

Mērķis: Iepazīstināt dalībniekus ar Varakļānu vēsturi, novada nozīmīgām personībām, atstāto kultūras mantojumu dažādos laika posmos.

”Princeses stāsts” (programma paredzēta no 1. – 9.kl.)

Mērķis: Radoša – izklaidējoša programma, kur skolēni  palīdz princesei atrast pazudušo smaidu.Tas tiek paveikts izpildot dažādus radošus, veiklības uzdevumus.

”Purvs dzīvībai” (programma paredzēta no 1. – 12.kl.)

Mērķis: Papildināt skolēnu zināšanas par purva floru un faunu.

Maksa: Varakļānu novada skolu audzēkņiem  – 0,30 EUR; citu Latvijas skolu audzēkņiem – 0,70 EUR; pirmsskolas bērniem un bērniem ar invaliditāti – bezmaksas

Vides izpētes programma skolēniem ” Pa grāfa Borha piedzīvojumu takām Varakļānos” – skolēnu grupām ( 8-10 cilv.) –  5,00 EUR/cilv. (grupas vadītājam – bezmaksas)