Vilces dabas parks
Vilces muiža, Jelgavas novads

Parka teritorija ir 144 ha liela un tā ir viena no ainaviski skaistākajām vietām Zemgalē, kurā cauri gravām satek Vilces un Rukūzes upes, kas dažādo līdzeno lauksaimniecības zemju ainavu reģionā. Upju krastos jau agrā pavasarī plaukst zilās, baltās un dzeltenās vizbulītes. NATURA 2000 ietvaros izveidotā Barona taka būs īstā vieta izzinošām pastaigām, pārgājieniem, skriešanai, dabas izpētei vai atpūtai svaigā gaisā. Ieklausieties dabas mātes skaņās, pētiet zvēru pēdas un veiciet citas ar dabas vērošanu saistītas lietas, ko sava stāstā akcentēt var vides gids- pavadonis.

Iespēja pabūt Vilces pilskalnā, kas ir sateces vieta abām upēm. Rukūzes upes krastā var apskatīt Devona laika smilšakmens atsegumu, bet slāpes veldzēt pie Lielmātes avotiņa.

Parka teritorijā atrodas Vilces ūdensdzirnavas, Vilces muižas apbūve ar pili un parku, neliela skatu platforma – Mīlestības kalniņš, vairāki dižkoki (ozols, liepas, priedes, lapegle), Lielmātes avotiņš, Vella grava,  Vilces pilskalns, Vilces un Rukūzes upes sateka,  Zaķu pļava, Devona laika smilšakmens atsegumi (Nāriņu klints), Mūrmuižas kaujas vietā 1935.gadā uzstādītais piemineklis (Zviedru piemineklis), Akmens tilts ar Vella dziļumu un zviedru dārgumiem, Vilces un Svētes upes sateka kā arī Mūrmuižas dzirnavas.

Gar Vilces upi sākot no Vilces ūdensdzirnavām līdz pat Zviedru piemineklim ir iespējams iziet vidējas grūtības krastingu aptuveni 7.5 km garumā.

Cenas

Dabas parka apmeklējums – bezmaksas.

Dabas parka apmeklējums gida pavadījumā1 – 2 dienas iepriekš piesakoties:

  • Pieaugušajiem 1.50 EUR
  • Skolēniem, studentiem, senioriem 1.00 EUR

Lielāku grupu apmeklējumi un publiski pasākumi Vilces dabas parka teritorijā saskaņojami pa telefoniem – 26351169 (Vilces TIP) un 26517125 (LVM Zemgales reģions)

Vilces muižas apskate un pastaiga pa dabas parku kopā ar gidu (aptuveni 2.5 h):

  • Pieaugušajiem 3.00 EUR
  • Skolēniem, studentiem, senioriem 2.00 EUR

Papildus informācija

Iespējams pieteikt ēdināšanu.

Foto no Jelgavas TIC arhīva