Tiešsaistes nodarbības Liepājas muzejā

Tiešsaistes nodarbība Gadskārtu ieražas Dienvidkurzemes sētā – pielāgojoties netradicionālajiem apstākļiem, Liepājas muzejā pieejama muzejpedagoģijas nodarbība, kas ļauj skolēniem attālināti viesoties apmeklētāju iemīļotajā ekspozīcijā “Dienvidkurzemes ļaudis, dzīve un darbs”. Nodarbība notiek ZOOM platformā, un tās laikā skolēniem muzejpedagoga pavadībā ir iespēja virtuāli izstaigāt muzeja telpas, iepazīstot senās latviešu tradīcijas un gadskārtu ieražas. Izmantojot tehnoloģiju sniegtās iespējas, skolēni nodarbības laikā var aktīvi iesaistīties nodarbības procesā, virtuāli atbildot uz jautājumiem un veicot praktisko uzdevumu, kā arī ielūkojoties dažādās ekspozīcijas telpās, tādējādi gūstot klātesamības sajūtu. Nodarbībā skolēni iepazīstas ar darāmo darbu kārtību senajā latviešu lauku sētā, ar gadalaiku ritumu un svētkiem, kas no tā izriet, pievēršot uzmanību tam, kāpēc konkrētie svētki tika atzīmēti un kas no tā visa ir saglabājies līdz mūsdienām.

Nodarbības ilgums 1 stunda. Mērķauditorija: 4.-9.klases skolēni.

Nodarbība ir iekļauta “Latvijas skolas soma” programmā.

 “Māksla man visapkārt” – tiešsaistes nodarbība, kuras ietvaros skolēniem muzejpedagoga vadībā ir iespēja  izzināt un iepazīties ar vizuālās mākslas žanru, tehniku un virzienu pamattēmām, sasaistē ar Liepājas muzeja krājumā esošajiem mākslas darbiem un pārstāvētajiem autoriem, kas citkārt muzeju apmeklētājiem nav publiski pieejami.

Interaktīva stāstījuma un savstarpēju sarunu veidā skolēni muzejpedagoga vadībā iepazīsies ar vizuālās mākslas pamatprincipiem – žanru veidiem, tehniku, atveidojuma paņēmieniem, konkrētos izteiksmes veidus vērojot un atpazīstot Liepājas muzeja krājuma glezniecības piemēros un tādu autoru kā Ēvalda Dajevska, Valtera Uztiča, Artura Baumaņa, Skaidrītes Elksnītes kā arī Latvijas mēroga vizuālās mākslas dižgaru – Vilhelma Purvīša, Džemmas Skulmes darbos.

Nodarbības laikā skolēni veic patstāvīgu, iztēli un izzināto vizuālās mākslas pamatprincipu nostiprinošu aktivitāti, veidojot telpisku gleznas atveidu no sev apkārt mājas vidē esošajiem sadzīves priekšmetiem, par atveida paraugu izmantojot kādu no Liepājas muzeja krājumā esošajiem un nodarbībā iepazītajiem mākslinieku darbiem.  Tāpat, jaunā tiešsaistes nodarbība piedāvā nebijušu iespēju pastarpināti ielūkoties Liepājas muzeja gleznu krājumā, kas parasti apmeklētāju acīm nav pieejams.

Muzejpedagoģijas nodarbība veidota, balstoties Liepājas muzeja gleznu krājuma materiālā, vienlaikus veidojot sasaisti ar Latvijas Kultūras kanonā iekļautajām vērtībām un to aktualizēšanu jaunās paaudzes vidū.

Nodarbība ir iekļauta “Latvijas skolas soma” programmā.

 

Pieteikšanās nodarbībai, zvanot pa tālruni +371 29605223, +371 63422604 vai rakstot elektroniski: anna.gruzdina@liepaja.lv; ieva.dzintare@liepaja.lv

 

Anna Paula Gruzdiņa,

Liepājas muzeja muzejpedagoģe