Jāņa Akuratera muzejs
Ojāra Vācieša iela 6a, Rīga

PAR MUZEJU

Jāņa Akuratera muzejs atrodas 1933. gadā celtajā dzejnieka ģimenes savrupmājā. Autentiski iekārtotās telpas, slavenu latviešu mākslinieku darbi pie sienām, dzejnieka rakstāmgalda izcilā kārtība un pat vannas istabas skapīša saturs rada sajūtu, ka apmeklētājs ir nonācis 20. gs. 30. gados, un kuru katru mirkli mājās pārradīsies tās saimnieks. Muzeja atmosfēra ieved apmeklētāju 20. gs. 30. gadu radošās inteliģences dienas ritmā un svētku noskaņās.

Šodien rakstnieka māja ir viens no Pārdaugavas kultūras centriem, kur tāpat kā Jāņa Akuratera laikā pulcējas literāti, mākslinieki, mūziķi un aktieri.

PIEDĀVĀJUMS

Ekskursija ar gidu.

Muzejpedagoģiskā programma “Spēlējam “Kalpa zēna vasaru”

 • Vecuma grupa: 7.– 9. klase
 • Ilgums: 80 min
 • Dalībnieku skaits: 20
 1. daļā tiek sniegti būtiskākie fakti par Jāni Akurateru un ieskicēta viņa loma latviešu kultūrā un vēsturē, tiek raksturota rakstnieka daiļrade. Pēc tam skolēni tiek iepazīstināti ar Jāņa Akuratera stāsta „Kalpa zēna vasara” sižetu, tajā pieminētājiem lauku darbiem un darba rīkiem.
 2. daļā – skolēni tiek sadalīti grupas, tiem tiek piešķirtas lomas un teksti (stāsta spilgtākās sarunas) no stāsta „Kalpa zēna vasara” dramatizējuma. Komandām ir jāsagatavo neliels fragments no izrādes, iejūtoties kalpa zēna Jāņa, saimnieka meitas Almas un kalpones Minnas tēlos. Viens vai divi skolēni ir teātra kritiķi. Beigās katrai komandai jāuzstājas ar sagatavoto materiālu.

 Muzejpedagoģiskā programma “Veidojam dzejnieka māju”

 • Vecuma grupa: pirmskolas audzēkņi, 1.–3. klase
 • Ilgums: 80 min
 • Dalībnieku skaits: 20
 • Maksa pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem – 1.00 EUR; skolēniem – 2.00 EUR.

Programmas “Veidojam Dzejnieka māju” norisi veido divas daļas:

 1. daļā bērni redz, kāda izskatījusies dzejnieka māja un kas katrai telpā ir bijis nepieciešams. Kopā ar bērniem tiek pārrunāts, kādēļ telpā ir atradušas vienas vai otras lietas.
 2. daļā – bērni tiek sadalīti 4 grupās. Katrai no grupām tiek iedots telpas koka makets, kas radīts pēc katras Akuratera mājas istabas parauga. Tiek iedotas arī miniatūras mēbeles, kas ir izveidotas nosacīti līdzīgas reālajām mēbelēm. Bērniem pašiem ir jāiekārto Dzejnieka mājas telpas. Kad tas tiks izdarīts, katrai grupai savs veikums jāprezentē.

CENAS

Muzeja apmeklējums:

 • skolēniem, studentiem – 1.00 eiro,
 • pieaugušajiem – 2.00 eiro,
 • ekskursija latviešu valodā – 5.00 eiro.

Muzejpedagoģiskās programmas apmeklējums:

 • Pirmsskolas audzēknim: 1.00 eiro,
 • skolēnam – 2.00 eiro,
 • skolotājiem, kas pavada grupu – bez maksas.

Informācija par apmaksu: http://memorialiemuzeji.lv/skolas-soma/

Foto no Memoriālo muzeju apvienības arhīva.