Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs
Alberta iela 12–9, Rīga

PAR MUZEJU

Alberta ielas 12. nama 9. dzīvoklī no 1904. līdz 1915. gadam dzīvojis viens no latviešu nacionālās profesionālās tēlotājmākslas pamatlicējiem Janis Rozentāls un viņa dzīvesbiedre, somu dziedātāja Ellija Forsele. Apmeklētāji var iepazīties ar jūgendstila laika dzīvokļa interjeru un Jaņa Rozentāla daiļradi vidē, kurā mākslinieks strādājis un kurā viesojušies nozīmīgi 20. gadsimta sākuma latviešu un cittautu kultūras darbinieki: Jāzeps Vītols, Emilis Melngailis, Anna Brigadere, Jānis Jaunsudrabiņš, Kārlis Skalbe u.c.

No 1906. līdz 1908. gadam kā apakšīrnieks šajā dzīvoklī periodiski mitinājies izcilais latviešu rakstnieks Rūdolfs Blaumanis. Muzejā iekārtota R. Blaumaņa piemiņas istaba.

PIEDĀVĀJUMS

Ekskursija ar gidu.

Pirmā latviešu literārā pasaka “Velniņi”

 • Vecuma grupa: 1.–5. klase
 • Ilgums: 45 min
 • Dalībnieku skaits: līdz 25

Programmas dalībnieki izseko līdzi velniņu gaitām lauku sētā, kā arī papildina savas zināšanas par latviešu rakstu zīmēm – tās paši veidojot un meklējot to pielietojumu ikdienas dzīvē.

 Rūdolfa Blaumaņa meistarnovele “Nāves ēnā”

 • Vecuma grupa: 7.–9. klase
 • Ilgums: 45 min
 • Dalībnieku skaits: līdz 25

Skolēni iepazīst R. Blaumaņa personību, meklē atbildes uz jautājumiem, kā tapa rakstnieka meistarnovele “Nāves ēnā”, kā arī cenšas noskaidrot, cik liela nozīme ir personāžu atainojumam novelē.

Rūdolfs Blaumanis – rakstnieks, žurnālists, režisors”

 • Vecuma grupa: 7.–12. klase
 • Ilgums: 45 min
 • Dalībnieku skaits: līdz 25

Muzejizglītojošā programma atklāj skolēniem Rūdolfa Blaumaņa daudzpusīgo personību. Caur vēstures avotiem skolēni meklē atbildes uz jautājumiem par Rūdolfa Blaumaņa personību un viņa gaitām teātra izrādēs, laikrakstu redakcijās un Ērgļu lauku vidē.

Kā tapa Rūdolfa Blaumaņa darbi: “Purva bridēja” piemērs

 • Vecuma grupa: 10.–12. klase
 • Ilgums: 45 min
 • Dalībnieku skaits: līdz 25

Muzejizglītojošā programmā “Purva bridējs” skolēni iepazīst rakstnieka radošo procesu. Patiesos notikumos balstītā novele “Purva bridējs” ataino R. Blaumaņa talantu pārvērst reālos notikumus izcilos literāros darbos. Nodarbības laikā skolēni atklāj noveles personāžu prototipus un to likteņus, kā arī papildina zināšanas par rakstnieka dzīves gaitām.

Jaņa Rozentāla daiļrade 19.gs. beigu–20.gs. sākuma mākslas stilu un virzienu kontekstā

 • Vecuma grupa: 10.–12. klase
 • Ilgums: 45 min
 • Dalībnieku skaits: līdz 25

Nodarbība iepazīstina ar 19. gs. beigu–20. gs. sākuma stiliem un virzieniem Eiropas mākslā un ar to izpausmēm J. Rozentāla daiļradē, izmantojot piemērus no muzeja ekspozīcijas. Māca atpazīt mākslas stilus un virzienus J. Rozentāla un viņa laikabiedru darbos.

CENAS

Muzeja apmeklējums:

 • skolēniem, studentiem – 1.00 eiro,
 • pieaugušajiem – 2.00 eiro,
 • ekskursija latviešu valodā – 5.00 eiro.

Muzejpedagoģiskās programmas apmeklējums:

 • skolēnam – 2.00 eiro,
 • skolotājiem, kas pavada grupu – bez maksas.

Informācija par apmaksu: http://memorialiemuzeji.lv/skolas-soma/

Foto no Memoriālo muzeju apvienības arhīva.