Krišjāņa Barona muzejs
Krišjāņa Barona iela 3–5, Rīga

PAR MUZEJU

Uz dzīvokli, kas atrodas kādreizējās Suvorova ielas trešajā namā, izcilais latviešu folklorists Krišjānis Barons (1835–1923) pārcēlās 1919. gadā un pēdējos četrus mūža gadus pavadīja sava dēla ārsta Kārļa Barona ģimenē.

Muzejā, izmantojot vēsturiskus fotoattēlus un krājuma priekšmetus, iekārtota Krišjāņa Barona istaba. Šeit aplūkojams arī viņa slavenais Dainu skapis (kopija), kas glabā 19. gadsimta beigās rokrakstā fiksētas latviešu tautasdziesmas.

PIEDĀVĀJUMS

“Muzis jeb muzeja ABC”

Pirmsskolas un 1.-4. klašu audzēkņiem.

Kas ir muzejs? Kā muzejā nonāk dažādas lietas? Ar ko ir īpašs K. Barona muzejs?

“Ko māte stāstījusi”

Pirmsskolas un 1.-4. klašu audzēkņiem.

Lasām kopā K. Baronu bērnības stāstus par cūku ganīšanu, kaķa šķīvi un sviesta cibiņu. Stāstām savas bērnības atmiņas.

«Žaniņš un Krišiņš»

Pirmsskolas un 1.-4. klašu audzēkņiem.

Ieskats Raiņa un Krišjāņa Barona bērnībā. Ceļojam pa Latvijas karti!

«Zvēri latviešu folklorā un Raiņa dzejā»

Pirmsskolas un 1.-4. klašu audzēkņiem. 

«Gadskārtas latviešu tautas tradīcijās»

5.-7. klašu audzēkņiem.

Dziesmas, rotaļas, mīklas atbilstoši gadalaikam.

«Dainu skapis. Dainu kārtošana»

5.-9. klašu audzēkņiem.

Dainu lasīšana un kārtošana pēc K. Barona izveidotās sistēmas. 

«Dainu skapis. Dainu vārdnīca»

5.-9. klašu audzēkņiem.

Vecvārdi dainās.

«Dzimtas pūralāde»

5.-12. klašu audzēkņiem.

Kas ir pūrs? Kas agrāk glabājās pūralādē? Ko liksim dzimtas pūralādē? Baronu dzimtas personības.

«Kā cēlušies uzvārdi? Kā Krišjānis ticis pie uzvārda?»

5.-7. klašu audzēkņiem.

«K. Barona dzimtas koks. Ievērojamas personības dzimtā»

8.-9. klašu audzēkņiem.

«Jaunlatvieši»

8.-12. klašu audzēkņiem.

Personības, mērķi, veikums. Vai šodien vajadzīgi jaunlatvieši?

«Kāda ielūguma noslēpums»

10.-12. klašu audzēkņiem.

Krišjānis Barons Latvijas valsts tapšanas laikā. Nama vēsture, kur dzimusi Latvijas valsts.

«Nesenā vēsture jeb 8 baltas dienas»

10.-12. klašu audzēkņiem.

Folkloras festivāls «Baltica’88» – Atmodas dziesmotais stāsts.

Pa K. Barona ceļiem jeb «Mūsu Tēvzemes aprakstīšana»

6.-12. klašu audzēkņiem.

Nodarbības laikā: lasīsim veco druku, skaidrosim vecvārdus, iepazīsim veco terminoloģiju; salīdzināsim verstis, jūdzes, kilometrus; uzzināsim faktus par apdzīvotu vietu vēsturi un šodienu; noskaidrosim, kuras vietas sava ceļojuma laikā no Tērbatas līdz Dundagai apmeklējis K. Barons.

CENAS

Muzeja apmeklējums:

  • skolēniem, studentiem – 1.00 eiro,
  • pieaugušajiem – 2.00 eiro,
  • ekskursija latviešu valodā – 5.00 eiro.

Muzejpedagoģiskās programmas apmeklējums:

  • skolēnam – 2.00 eiro;
  • skolotājiem, kas pavada grupu – bez maksas.

Informācija par apmaksu: http://memorialiemuzeji.lv/skolas-soma/

Foto no Memoriālo muzeju apvienības arhīva.