Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija aicina ekskursantu grupas apmeklēt augstākās izglītības iestādi, lai pārliecinātos par studiju iespējām, teicamo materiāli tehnisko bāzi un radošo studiju vidi.

Apmeklējot inženierzinātņu laboratorijas, jaunieši iepazīs mehatronikas, vides inženiera, programmēšanas inženiera u.c. specialitātes. Būs iespēja noskaidrot, kā darbojas 3D printeris un kādas ir RTA ķīmijas laboratorijas iespējas. Laiks: 40-50 min.

Apmeklējums ir bez maksas.

Foto no Rēzeknes TIC arhīva.